Trasa Słowackiego jeszcze w tym roku

Trasa Słowackiego jeszcze w tym roku

Gdańsk
REKLAMA

Na dokończenie budowy ponad 2- kilometrowego odcinka Trasy Słowackiego - od Al. Gen. J. Hallera do Węzła Marynarki Polskiej - Budimex ma czas do 4. grudnia bieżącego roku. Umowa z Gdańskimi Inwestycjami Komunalnymi reprezentującymi Gminę Miasta Gdańsk, o wartości 109,7 mln złotych netto, została podpisana 4 sierpnia 2011 roku.

Na obecnym etapie poziom zaawansowania prac na kontrakcie wynosi 85 proc. i jest zgodny z harmonogramem.

 

Na budowie pracuje 200 osób i 70 jednostek sprzętowych.

Zakres prac na kontrakcie obejmuje:


  • budowę 2,16 - kilometrowego odcinka Trasy Słowackiego (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku) i trzech jednopoziomowych skrzyżowań: z Al. Gen. J. Hallera (czterowylotowe z sygnalizacją świetlną), z ul. Gdańską (trójwylotowe z sygnalizacją świetlną), z ul. Nową Gdańską (czterowylotowe z sygnalizacją świetlną),

  • budowę węzła drogowego typu harfa łączącego Trasę Słowackiego z ulicą Stadionową,

  • budowę dwutorowej linii tramwajowej wzdłuż Al. Gen. J. Hallera (o długości 370 m),

  • budowę rozjazdów tramwajowych na wysokości skrzyżowania z Trasą Słowackiego,

  • budowę jednotorowej linii tramwajowej od skrzyżowania Al. Gen. J. Hallera z ul. Gdańską, (długość 415 m),

  • budowę murów oporowych na połączeniu Trasy Słowackiego z ul. Stadionową i Uczniowską o łącznej powierzchni 6,7 tys. m.kw.,

  • budowę tunelu dla pieszych z ciągiem pieszo - rowerowym łączącym ul. Uczniowską ze stadionem PGE Arena,

  • budowę wiaduktu nad  torami kolejowymi.

Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem, a w przypadku niektórych elementów nawet go wyprzedzają.

Na pół roku przed kontraktowym terminem zakończenia prac Budimex zapewnił przejezdność przez węzeł w rejonie skrzyżowania Trasy Słowackiego z ulicą Stadionową oraz uzyskał pozwolenie na użytkowanie tunelu dla pieszych pod Trasą Słowackiego, który łączy ul. Uczniowską ze stadionem PGE Arena. Dzięki temu kibice jeszcze przed Euro zyskali wygodne przejście na stadion. Montaż konstrukcji prawie 40- metrowego tunelu trwał zaledwie 5 dni.

Zgodnie z planem zostało wykonane skrzyżowanie Al. Gen. J. Hallera z budowaną trasą.

Obecnie trwa montaż stalowej konstrukcji łukowej na wiadukcie nad torami kolejowymi. Wiadukt jest czteroprzęsłowy, o konstrukcji skrzynkowej ze sprężonego betonu, z przęsłem nad torami kolejowymi podwieszonym do stalowej konstrukcji łukowej. Stalowa konstrukcja łukowa składa się z dwóch rur o średnicy 1,5 m i 27 stalowych połączeń o przekroju 0,8 m.

Rury o średnicy 1,5 m, które stanowią główny element konstrukcji stalowej, zostały wyprodukowane na zlecenie Budimeksu w Siegen w Niemczech. Z Niemiec, jako 12- metrowe proste odcinki, zostały przetransportowane do zakładu gięcia w Coseley k/Birmingham w Wielkiej Brytanii. Po uzyskaniu projektowanego promienia rury trafiły na budowę. Wyprodukowanie konstrukcji wraz z gięciem i przygotowaniem elementów do montażu zajęło 10 miesięcy.

Na montaż konstrukcji wykonawca przewidział w harmonogramie budowy 2 miesiące.

REKLAMA

Cała konstrukcja łukowa łączy się z ustrojem skrzynkowym przez wezgłowia (podwyższenia) nad podporami. Długość konstrukcji niosącej wynosi 262 m, szerokość - od 22,6 do 30,6 m.

Po zamontowaniu stalowej konstrukcji łukowej będzie można przystąpić do podwieszenia płyty wiaduktu, a następnie do usunięcia tymczasowych podpór podtrzymujących. Do wykonania pozostała także nawierzchnia na płycie wiaduktu oraz chodniki.

Równocześnie na kontrakcie są prowadzone prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznej. Do chwili obecnej ułożono 18,5 tys. ton podbudowy bitumicznej (83,5 proc. zakresu robót), ponad 7 tys. ton warstwy wiążącej (70,3 proc.) oraz ponad 3 tys. ton warstwy ścieralnej (37 proc.).

Na budowanej trasie montowane są stalowe bariery ochronne, wykonywane jest oznakowanie poziome i pionowe oraz ogrodzenia. Trwa montaż elementów oświetlenia drogowego oraz sygnalizacji świetlnej.

Dobiegła końca budowa dwóch zbiorników retencyjnych. W ostatnim - trzecim - są wzmacniane skarpy (materace gabionowe).

Wzdłuż trasy są zakładane trawniki; tu poziom zaawansowania prac przekroczył 50 proc., a powierzchnia ułożonych trawników wynosi 38,5 tys. m.kw. Nasadzenia drzew i krzewów wykonano w prawie 35 proc.

Inwestycja, która ma ogromne znaczenie dla trójmiejskiej aglomeracji, zostanie ukończona w terminie.

Trasa Słowackiego będzie stanowiła połączenie południowo- zachodniej części miasta z południową obwodnicą Gdańska, a także połączenie Portu Lotniczego z Portem Gdańskim i stadionem PGE Arena.

Nowa trasa pozwoli także odciążyć główne arterie komunikacyjne miasta.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA