DODAJ

Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku"

[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 140321[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 84662[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 21940
[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367338[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367339[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367340[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367341

Osiedle Park Domaszczyn zlokalizowane jest na gruntach spółki, zakupionych z jej środków własnych. Całkowita wielkość osiedla to 66 669 mkw., z czego 12 662 mkw. przypada na drogi oraz 3 061 mkw na tereny rekreacyjne (plac zabaw, boisko) w ramach samego osiedla.

Park Domaszczyn Sp. z o.o., decyzją nr 762/2011 Starosty Powiatu Wrocławskiego z 29 marca 2011 r., uzyskała pozwolenie na budowę 49 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (budynki typu A, B, C) w miejscowości Domaszczyn oraz infrastruktury technicznej obejmującej: dwa zjazdy indywidualne z działki 168/13 na działkę drogową 253, wewnętrzne drogi osiedlowe, oświetlenie dróg wewnętrznych, wewnętrzne energetyczne linie zasilające (wlz), wewnętrzne instalacje zbiornikowe na gaz płynny wraz z podziemnymi zbiornikami gazu.

W 2015 roku ruszył kolejny etap budowy osiedla. Domy kompaktowe tego etapu zostały nazwane osiedlem "Przy Parku".


Szczegóły - [Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku"
inwestorGrupa Park
projektantPietrucha Mroziuk Projekt
InvestPhoto.pl 31.01.2018, godz. 21:39
[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367310[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367311[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367312[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367313[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367314[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367315[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367316[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367317[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367318[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367319[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367320[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367321[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367322[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367323[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367324[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367325[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367326[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367327[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367328[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367329[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367330[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367331[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367332[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367333[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367334[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367335[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367336[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367337[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367338[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367339[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367340[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367341[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 367342
odpowiedz
InvestPhoto.pl 28.12.2017, godz. 17:50
[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363632[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363633[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363634[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363635[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363636[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363637[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363638[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363639[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363640[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363641[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363642[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363643[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363644[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363645[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363646[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363647[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363648[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363649[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363650[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363651[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363652[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363653[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363654[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363655[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363656[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363657[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363658[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363659[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363660[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363661[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363662[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363663[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363664[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363665[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 363666
odpowiedz
InvestPhoto.pl 29.11.2017, godz. 20:24
[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360284[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360285[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360286[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360287[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360288[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360289[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360290[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360291[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360292[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360293[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360294[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360295[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360296[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360297[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360298[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360299[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360300[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360301[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360302[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360303[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360304[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 360305
odpowiedz
InvestPhoto.pl 24.10.2017, godz. 17:11
[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356493[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356494[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356495[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356496[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356497[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356498[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356499[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356500[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356501[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356502[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356503[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356504[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356505[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356506[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356507[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356508[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356509[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356510[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356511[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356512[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356513[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356514[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356515[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356516[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356517[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356518[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356519[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356520[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356521[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356522[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 356523
odpowiedz
InvestPhoto.pl 20.09.2017, godz. 17:03
[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351914[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351915[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351916[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351917[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351918[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351919[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351920[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351921[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351922[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351923[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351924[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351925[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351926[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351927[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351928[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351929[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351930[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351931[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351932[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351933[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351934[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351935[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351936[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351937[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351938[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351939[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351940[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351941[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351942[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 351943
odpowiedz
InvestPhoto.pl 29.08.2017, godz. 19:58
[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349936[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349937[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349938[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349939[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349940[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349941[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349942[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349943[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349944[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349945[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349946[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349947[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349948[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349949[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349950[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349951[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349952[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349953[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349954[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349955[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 349956
odpowiedz
InvestPhoto.pl 31.07.2017, godz. 14:49
[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346724[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346725[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346726[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346727[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346728[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346729[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346730[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346731[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346732[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346733[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346734[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346735[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346736[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346737[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346738[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346739[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346740[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346741[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346742[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346743[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346744[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 346745
odpowiedz
InvestPhoto.pl 26.06.2017, godz. 15:06
[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341766[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341767[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341768[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341769[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341770[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341771[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341772[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341773[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341774[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341775[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341776[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341777[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341778[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341779[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341780[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341781[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341782[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341783[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341784[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341785[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341786[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341787[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341788[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341789[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341790[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341791[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341792[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341793[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341794[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341795[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341796[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341797[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341798[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341799[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341800[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341801[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341802[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341803[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341804[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341805[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341806[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341807[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341808[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 341809
odpowiedz
InvestPhoto.pl 06.06.2017, godz. 14:10
[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338694[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338695[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338696[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338697[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338698[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338699[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338700[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338701[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338702[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338703[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338704[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338705[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338706[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338707[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338708[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338709[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338710[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338711[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338712[Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" 338713
odpowiedz
InvestPhoto.pl 15.05.2017, godz. 15:01
Nowy artykuł dotyczący [Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku" [Domaszczyn] Osiedla "Park Domaszczyn" i "Przy Parku"
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję