Inkubator Kultury "Art_Inkubator" (Fabryka Sztuki)

Inkubator Kultury "Art_Inkubator" (Fabryka Sztuki)

Łódź/Łódź-Śródmieście
REKLAMA
inwestorMiasto Łódź
realizacjaIV kw. 2014
wykonawcaSkanska S.A.

O inwestycji Inkubator Kultury "Art_Inkubator" (Fabryka Sztuki)

Inkubator Kultury "Art_Inkubator" w Fabryce Sztuki
Napisz komentarz
Kajtman
Firma Skanska podpisała umowę na budowę Fabryki Sztuki w Łodzi, która ma powstać na terenie dawnych Zakładów Włókienniczych Scheiblera. Prace potrwają do stycznia 2014 roku.

Projekt ma na celu rozbudowę infrastruktury oraz rewitalizację budynków pofabrycznych znajdujących się na terenie byłego kompleksu Karola Scheiblera, tak aby przygotować je do pełnienia zadań Inkubatora działań kulturalnych.

pokaz-artykul.png
MatKoz
Informacja o projekcie:

Poprzez zadania planowane do realizacji w ramach projektu, Fabryka Sztuki w Łodzi utworzy unikalną w skali kraju instytucję otoczenia biznesu - Inkubator Kultury - Art_Inkubator. O Art_Inkubatorze można mówić w kontekście realizacji dwóch zadań, które tworzą jedną wspólną, merytoryczną całość. Pierwsze zadanie jest fundamentem projektu. Są to działania rewitalizacyjne, w wyniku których powstanie materialna część inkubatora - biura, pracownie artystyczne i wieloprofilowa przestrzeń artystyczna, z której będą korzystać przyszli beneficjenci inkubatora. Adaptacja budynków pofabrycznych znajdujących się na terenie byłego kompleksu Karola Scheiblera do pełnienia roli szeroko rozumianego Inkubatora działań kulturalnych, rozwoju przedsiębiorczości z sektora kreatywnego, pozwoli nie tylko na wprowadzenie nowych funkcji do tych obiektów, ale również na zachowanie dziedzictwa kulturowego, jakim są budynki znajdujące się na posesji, przy ulicy Tymienieckiego 3 w Łodzi - stanowiące część zespołu zabudowy fabryczno-mieszkalnej "Księży Młyn". Drugie zadanie to już prowadzenie i zarządzanie inkubatorem, czyli instytucją wsparcia działającą nie dla zysku, pomagającą w wejściu na rynek przyszłym przedsiębiorcom, organizacjom trzeciego sektora i artystom.

Art_Inkubator będzie swoistą platformą pozwalającą na realizację pomysłów biznesowych i artystycznych. Będzie też pierwszym w Polsce inkubatorem nastawiony na wspieranie i promocję działań sektora kreatywnego. Jego działalność, a tym samym wsparcie będzie adresowane do instytucji i firm, działających na polu kulturalno-artystycznym. Mogą to być instytucje organizujące wydarzenia artystyczne lub też firmy wspomagające je swoimi produktami czy usługami (np. sprzętem technicznym, oprogramowaniem, doradztwem), czy wreszcie przedsiębiorcy z tzw. przemysłów kultury. Art_Inkubator będzie pełnić także rolę integracyjną dla środowiska ludzi kultury, sztuki i przedsiębiorców. Będzie promować osoby i firmy współdziałające w celu wykreowania Łodzi i regionu łódzkiego jako miejsca wspierającego kulturę, sztukę, miejsca pobudzania przedsiębiorczości środowisk artystycznych. Ostatnim, nie mniej istotnym zadaniem AI, jest popularyzowanie osiągnięć z zakresu kultury, sztuki, edukacji i przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu: 2011- 2014

Jednostki realizujące projekt:
- Fabryka Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź

http://uml.lodz.pl/miasto/projekty_unij ... _inkubator
MatKoz
34034_1000x.jpg

34035_1000x.jpg

34036_1000x.jpg

34037_1000x.jpg

34038_1000x.jpg

34039_1000x.jpg

34040_1000x.jpg
MatKoz
Inkubator Kultury "Art_Inkubator"
REKLAMA