Kazimierza Wielkiego 51

Kazimierza Wielkiego 51

Wrocław/Stare Miasto
REKLAMA

O inwestycji Kazimierza Wielkiego 51

Wrocław: Remont i przebudowa elewacji, przejścia bramowego i dachu budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 51 we Wrocławiu

data zamieszczenia: 01.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont i przebudowa elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, remont i przebudowa przejścia bramowego i dachu budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 51 we Wrocławiu zgodnie z dokumentacją projektową.


CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2011.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Mieszkalnej Centrum Sp. z o.o. Łaciarska 30/33, 50-146 Wrocław w sekretariacie tj. pok. 200,.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Mieszkalnej Centrum Sp. z o.o. Łaciarska 30/33, 50-146 Wrocław w sekretariacie tj. pok. 200

Napisz komentarz
Orzech
26.01.2012 - Kazimierza Wielkiego 49 i 51:

dsc1590f.jpg
Foto: Alsen Strasse 67 - Skyscrapercity
Jan Augustynowski
28516_1000x.jpg
Jan Augustynowski
Już są odsłonięte :)
grzybson
27474_1000x.jpg
grzybson
25130_1000x.jpg
Godfath3r
28.10.2011

24963_1000x.jpg
REKLAMA