[Kraków] Modernizacja Oczyszczalni Ścieków "KUJAWY" Kraków, Nowa Huta, ul. Dymarek

[Kraków] Modernizacja Oczyszczalni Ścieków "KUJAWY" Kraków, Nowa Huta, ul. Dymarek

REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje [Kraków] Modernizacja Oczyszczalni Ścieków "KUJAWY" Kraków, Nowa Huta, ul. Dymarek

inwestorMPWiK S.A. w Krakowie
realizacjaI kw. 2016

O inwestycji [Kraków] Modernizacja Oczyszczalni Ścieków "KUJAWY" Kraków, Nowa Huta, ul. Dymarek

Modernizacja Oczyszczali Ścieków "KUJAWY" Kraków, Nowa Huta, ul. Dymarek
Napisz komentarz
Damian Daraż
134855_1000x.jpg
Damian Daraż
Wodociągi Krakowskie rozbudowują oczyszczalnię ścieków Kujawy. Powstała w Nowej Hucie w latach 90. XX w., początkowo przede wszystkim z myślą o utylizacji ścieków fenolowych z kombinatu metalurgicznego, przyjmuje dziś ścieki bytowe nie tylko z terenu dzielnicy. Oczyszczalnia zostanie zmodernizowana, gdyż nie spełnia już unijnych wymagań ekologicznych. Inwestycja, określana jako budowa i modernizacja oczyszczalni Kujawy, musi zostać ukończona szybko z uwagi na konieczność dostosowania jakości ścieków do wymogów dyrektywy 91/271/EWG (tzw. dyrektywy ściekowej) do końca 2015 r...

pokaz-artykul.png
Damian Daraż
Modernizacja Oczyszczali Ścieków "KUJAWY" Kraków, Nowa Huta, ul. Dymarek
REKLAMA