DODAJ

UBM Mogilska

[Kraków] UBM Mogilska 164290[Kraków] UBM Mogilska 178530[Kraków] UBM Mogilska 333548
[Kraków] UBM Mogilska 354646[Kraków] UBM Mogilska 353502[Kraków] UBM Mogilska 353503[Kraków] UBM Mogilska 353504
Kompleks Biurowy z Garażem Podziemnym, KRAKÓW, ul. Mogilska

Powierzchnia Biurowa - 22.040 m2
Szczegóły - [Kraków] UBM Mogilska
inwestorBrown Square sp. z o.o.
projektantnsMoonStudio Sp. z o.o.
realizacja inwestycjiIII kw. 2017
Damian Daraż 09.10.2017, godz. 21:03
[Kraków] UBM Mogilska 354646
odpowiedz
Damian Daraż 30.09.2017, godz. 20:33
[Kraków] UBM Mogilska 353502[Kraków] UBM Mogilska 353503[Kraków] UBM Mogilska 353504
odpowiedz
Damian Daraż 22.09.2017, godz. 17:32
22.09.2017352280_1500x.jpg

352281_1500x.jpg
odpowiedz
Damian Daraż 05.05.2017, godz. 22:35
odpowiedz
Damian Daraż 05.05.2017, godz. 22:33
odpowiedz
Damian Daraż 20.02.2016, godz. 19:45
stare:

nowe

odpowiedz
Damian Daraż 20.02.2016, godz. 19:42


odpowiedz
Damian Daraż 04.08.2015, godz. 12:52
odpowiedz
Damian Daraż 04.08.2015, godz. 12:48
Zamknięty konkurs architektoniczny na projekt budynku biurowego przy ul. Mogilskiej 53-55 w Krakowie – I nagroda

IDEA

Konkluzją analizy stanu zastanego jest kierunek rozwiązań przestrzennych
i urbanistycznych podtrzymujący zasadę tworzenia pierzei ulicy przy
pomocy średniowysokiej zabudowy, jednak wyższej od historycznych
pojedynczych kamienic, sięgającej średnio wysokości ok. 20 m – 25 m oraz
wprowadzenie zasady pewnego rytmu obiektów, stanowiących akcenty w
ciągu pierzei ulicy, jednak nie wyższe niż 36 m z uwagi na ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na odcinku od Ronda Mogilskiego do ulicy Cystersów, włącznie z jej
wschodnią pierzeją, istnieją już cztery obiekty stanowiące lokalne
akcenty. Zgodnie z teorią rytmu – pięć elementów podobnych jest jego
początkiem. Wprowadzenie nowego akcentu w strukturę pierzei południowej
ulicy, stwarza czytelny ciąg kompozycyjny rewaloryzowanej tkanki i
nadaje jej prestiżowego charakteru.
Zmianą istotną dla ambiance’u ulicy Mogilskiej jest wprowadzenie poza
parterem zasady piano-nobile, którym jest pierwsze piętro w
historycznych sekwencjach i porządkach architektonicznych. Połączenie
parteru zabudowy z piętrem drugiej naziemnej kondygnacji, wprowadza
nastrój wielkomiejskości i nobilituje przestrzeń otaczającą.
Zasadniczym kierunkiem budowy koncepcji są następujące kryteria:
- komfortowa dostępność obiektu w zakresie ruchu pieszego i kołowego w systemie środków transportu publicznego i indywidualnego,
- strefa wejściowa czytelna i o odpowiedniej randze lokalizacyjnej w urbanistycznym kontekście,
- optymalna dla elastyczności rozwiązań i podziałów powierzchnia
użytkowa poszczególnych kondygnacji, dostosowana do rzutu budynku
będącego pochodną rozwiązań urbanistycznych,
- wielorakość podziałów rzutu budynku do potrzeb marketingowych i elastyczność strategicznego zarządzania powierzchnią użytkową,
- obecność możliwie dużej ilości zieleni, tak w kontekście
zagospodarowania terenu jak i w/na obiekcie, dla poprawy warunków pracy w
zurbanizowanym otoczeniu,
- syntetyzacja środków architektonicznego wyrazu polegająca na
eliminacji wszelkiego rodzaju tektoniki rzutu (wykusze, balkony, loggie)
oraz na wprowadzeniu jednolitego rytmu otworów okiennych bez zbędnej
ornamentyki. W tym zakresie nawiązanie do socjo-modernistycznych
akcentów architektury w istniejących fragmentach pierzei ulicy; ulica
„rozedrgana” w różnorodności formalnych rozwiązań estetycznych wymaga
„uspokojenia”, co wyróżni to miejsce na tle pozostałych fragmentów
zabudowy,
- wprowadzenie elementu rozpoznawalności i oryginalności formy poprzez
kształt bryły, szczególnie widoczny w dalszej perspektywie jak i w
zetknięciu z obiektem; szukanie semantyki dla funkcji obiektu,
- ograniczenie wpływu trudnych warunków klimatu i środowiska na warunki
użytkowe w aspekcie energooszczędności, wentylacji i klimatyzacji
pomieszczeń, stosowania odnawialnych źródeł energii, ekonomii
eksploatacji obiektu,
- oszczędność środków ekonomicznych i estetycznego wyrazu poprzez ograniczenie ilości rodzajów materiałów wykończeniowych.

klient:
UBM Mogilska Sp. z o.o.
projekt: 2015
autor: Wizja Sp. z o.o.
powierzchnia użytkowa: 14 072 m2
LINK: http://www.wizja.krakow.pl/pl/projects/65
odpowiedz
Damian Daraż 04.08.2015, godz. 12:45
Nowy artykuł dotyczący [Kraków] Brown Square. KRAKÓW, ul. Mogilska [Kraków] Budynek biurowy UBM Mogilska 53-55
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję