[Miechów] Dworzec kolejowy

[Miechów] Dworzec kolejowy

REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje [Miechów] Dworzec kolejowy

inwestorPolskie Koleje Państwowe S.A.Gmina Miechów
realizacjaIII kw. 2015

O inwestycji [Miechów] Dworzec kolejowy

Dworzec kolejowy w Miechowie, dostosowany do wymogów Kolei Aglomeracyjnych, osób niepełnosprawnych i systemem parkinów "C&R" Kiss&Ride, "P&R" Park&Ride
Napisz komentarz
Damian Daraż
29 sierpnia 2014
Miechów. Powstała koncepcja obsługi transportowej tutejszego dworca kolejowego wraz z systemem parkingów. Nad dokumentem pracowali specjaliści z Katedry Systemów Komunikacyjnych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem dr ha. inż. Andrzeja Szaraty. Koncepcja budowy parkingu w systemie park&ride związana jest z planowanym rozwojem małopolskiej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA), która będzie docierać również do Miechowa. Dokument głosi, że w wyniku rozwoju transportu kolejowego wzrośnie ilość podróży odbywanych tym środkiem transportu.

pokaz-artykul.png
Damian Daraż
122004_1000x.jpg
Damian Daraż
Dworzec Kolejowy w Miechowie, dostosowany do wymogów kolei Aglomeracyjnych, osób niepełnostrawnych i systemem Parkinów "C&R" Kiss&Ride, "P&R" Park&Ride
REKLAMA