REKLAMA

O inwestycji Odrzańska 20


Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu

data zamieszczenia: 16.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2011 godzina 14:00, miejsce: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Centrum Sp. z o.o., ul. Łaciarska 30/33 , 50-146 Wrocław, (sekretariat pokój 200).

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm-centrum.wroc.pl


Napisz komentarz
grzybson
27467_1000x.jpg27468_1000x.jpg
grzybson
25125_1000x.jpg
alsen strasse 67
14.10


24061_1000x.jpg24062_1000x.jpg24063_1000x.jpg24064_1000x.jpg
Jan Augustynowski
Uprzedziłeś mnie Piotrek! Co ja teraz zrobię z moim zdjęciem ;) BTW, żółty mamy waterfront już całkiem...
Godfath3r
07.10.2011

23734_1000x.jpg

23735_1000x.jpg
grzybson
23327_1000x.jpg
REKLAMA