DODAJ
Remont z rewaloryzacją elewacji oficynowej i bocznych budynku administracyjnego Zarząd Zasobu Komunalnego przy ul. św. Elżbiety 3 we Wrocławiu. Kamienica miała już wyremontowaną elewację od strony bazyliki św Elżbiety i ulicy, a następnie zajęto się remontem elewacji od strony Jatek.

Szczegóły - [Wrocław-Śródmieście] Św. Elżbiety 3
inwestorZarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu
Orzech 09.10.2008, godz. 12:00
Wrocław: Remont z rewaloryzacją elewacji oficynowej i bocznych budynku administracyjnego przy ul. św. Elżbiety 3 we Wrocławiu.

data zamieszczenia: 08.10.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z rewaloryzacją elewacji oficynowej i bocznych budynku administracyjnego przy ul. św. Elżbiety 3 we Wrocławiu..

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Osobiście: Dział Zamówień Publicznych i Umów ul. Grabiszyńska 257; pok. 105 lub pocztą na adres: Zarząd Zasobu Komunalnego ul. św. Elżbiety 3; 50-111 Wrocław.

NR 3 to ta środkowa kamienica, siedziba ZZK we Wrocławiu. Kamienica ma już wyremontowaną elewację od strony bazyliki św Elżbiety i ulicy, a teraz ogłoszono przetarg na remont elewacji od strony Jatek.

[galeria:2049pa1h]http://wroclaw.hydral.com.pl/foto/6/006940.jpg[/galeria:2049pa1h]
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję