Przebudowa budynku Komisariatu Policji w Jordanowie

Budynki użyteczności publicznej/Jordanów/Maków Podhalański/ul. Rynek 10
REKLAMA

O inwestycji Przebudowa budynku Komisariatu Policji w Jordanowie

Za 1415027.66 zł Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przebuduje budynek Komisariatu Policji w Jordanowie. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona:
1) w pomieszczeniach piwnicznych ścianę oddzielającą kotłownię od pozostałej części pomieszczeń, naprawy murów w miejscach zawilgoceń,
2) na parterze budynku przebudowę wewnętrzną w celu stworzenia sanitariatów, pomieszczenia MOP, wydzielenia strefy ogólnej oraz pomieszczeń biurowych,
3) na piętrze budynku przebudowę wewnętrzną pomieszczeń, przebudowę pomieszczeń sanitariatów,
4) poszerzenie biegów schodowych i spoczników klatki schodowej, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów,
5) na poddaszu przebudowę wewnętrzną,
6) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
7) w zakresie tarasu: skucie warstwy lastryka, wykonanie warstw izolacji szczelnej przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, wykonanie nowej wylewki w spadku, wykonanie nowych okładzin z płytek gresowych mrozoodpornych,
8) nową instalację wodociągową (wraz z montażem zaworu antyskażeniowego),
9) nową instalację hydrantową, 10) nową instalację kanalizacji sanitarnej,
11) nową instalację wentylacji i klimatyzacji, 12) nową instalację elektryczną (silnoprądową i niskoprądową),
13) nową instalację teletechniczną,
14) nową instalację antenową od masztu antenowego do pomieszczenia serwerowni (2 kable antenowe).
15) doprowadzenie przewodu teletechnicznego od istniejącej studni kablowej do nowego pomieszczenia serwerowni,
16) nową instalację SAP i oddymiania (w tym dostawa i montaż klapy oddymiającej i drzwi wyposażonych w siłowniki),
17) wykonanie nowych nasad i wyrzutni dachowych,
18) wykonanie odprowadzenia skroplin pieca kondensacyjnego do instalacji kanalizacyjnej,
19) dostawa schodołazu i wykonanie instalacji dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
20) wyposażyć kotłownię
21) dokonać demontażu istniejących pionów wody zimnej, zastępując je nowymi pionami wody zimnej, wody ciepłej oraz cyrkulacji wody ciepłej, wyprowadzonymi z pomieszczenia kotłowni,
niestety zakres prac został ograniczony o :
1) zagospodarowanie terenu, w tym: ułożenie kostki, wykonanie ogrodzenia, bramy wjazdowej,
2) zabudowa drzwi D3 do klatki schodowej prowadzącej z poziomu parteru do piwnicy,
3) Wymiana pokrycia dachowego,
4) Przemurowanie kominów,
5) Wykonanie pochylni przyschodowej
Wykonawca udzieli gwarancji: na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Opinie o Przebudowa budynku Komisariatu Policji w Jordanowie

Napisz komentarz
REKLAMA