Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego Zielona Góra

REKLAMA

O inwestycji Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego Zielona Góra

Inwestycja celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN, w ramach zadania „Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku od przejścia dla pieszych przy NBP do ronda PCK w Zielonej Górze wraz z budową wjazdu, budowa wewnętrznego układu drogowego dotyczącego procesu inwestycyjnego na nieruchomości działki o nr ew. 143/28, 144/1, 144/4 oraz 144/5 przy ul. Aleja Wojska Polskiego w Zielonej Górze”, na działce nr 169/1 obręb 0020 przy ul. Aleja Wojska Polskiego w Zielonej Górze
Napisz komentarz
REKLAMA