DODAJ

Remont Stajni Kubickiego

Remont Stajni Kubickiego 511273Remont Stajni Kubickiego 511274Remont Stajni Kubickiego 511275
W ramach projektu "Stajnie Pegaza" odtworzeniu ulegnie historyczna forma i układ Stajni Kubickiego, powstałego na przełomie 1825-1826 roku głównego obiektu tzw. folwarku łazienkowskiego, umiejscowionego we wschodniej części Łazienek Królewskich w Warszawie. W ramach kontraktu wykonawca przebuduje centralną część budynku, przywracając mu także historyczne wrota. Wschodnie i zachodnie skrzydła mają zostać zaadaptowane na potrzeby wystawiennicze.

W nowo oddanych pomieszczeniach wystawiona będzie ekspozycja poświęcona rzemiosłu i technice. Dzięki dostosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych pakiet kulturalno-edykacyjny muzeum dotrze również do osób zagrożonych wykluczeniem.

Projekt jest realizowany w ramach VIII osi priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020".

Prace budowlane, remontowe i konserwatorskie mają zostać zakończone w 2021 roku. Wartość całej inwestycji wyceniana jest na ponad 11 mln zł.
Szczegóły - Remont Stajni Kubickiego
inwestorMuzeum Łazienki Królewskie
wykonawcaModanta Sp. z o.o. Noble Polska Sp. z o.o.
realizacja inwestycji kw. 2021
Jan Augustynowski 25.03.2021, godz. 16:20
Remont Stajni Kubickiego 511273Remont Stajni Kubickiego 511274Remont Stajni Kubickiego 511275Remont Stajni Kubickiego 511276
odpowiedz
Jan Augustynowski 02.09.2020, godz. 19:04
Remont Stajni Kubickiego 489135Remont Stajni Kubickiego 489136Remont Stajni Kubickiego 489137Remont Stajni Kubickiego 489138Remont Stajni Kubickiego 489139Remont Stajni Kubickiego 489140Remont Stajni Kubickiego 489141
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję