[Rzeszów] Salon Mercedes-Benz

[Rzeszów] Salon Mercedes-Benz

Rzeszów/Baranówka/Krakowska
REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje [Rzeszów] Salon Mercedes-Benz

O inwestycji [Rzeszów] Salon Mercedes-Benz

Rozbudowa i przebudowa istniejącego salonu samochodowego Mercedes-Benz wraz z niezbędną infrastrukturą. Rzeszów, ulica Krakowska / al. Wyzwolenia

Rozbudowa i przebudowa istniejącego 3 kondygnacyjnego salonu samochodowego MERCEDES - BENZ mająca na celu powiększenie powierzchni części ekspozycyjno – handlowej, serwisu, warsztatu samochodowego, dostosowania do nowych standardów salonu oraz części administracyjnej, a także modernizację i powiększenie zespołu parkingów oraz drogi dojazdowej, ciągów pieszych, uporządkowanie zieleni wokół budynku, uwzględniając niezbędną infrastrukturę techniczną.

Powierzchnia 4 266,20 m2 Kubatura17 064,80 m3
Napisz komentarz
Damian Daraż
Wizualizacje356336_1500x.jpg

356337_1500x.jpg
Damian Daraż
Rozbudowa i przebudowa istniejącego salonu samochodowego Mercedes-Benz wraz z niezbędną infrastrukturą. Rzeszów, ulica Krakowska / al. Wyzwolenia

Rozbudowa i przebudowa istniejącego 3 kondygnacyjnego salonu
samochodowego MERCEDES - BENZ mająca na celu powiększenie powierzchni
części ekspozycyjno – handlowej, serwisu, warsztatu samochodowego,
dostosowania do nowych standardów salonu oraz części administracyjnej, a
także modernizację i powiększenie zespołu parkingów oraz drogi
dojazdowej, ciągów pieszych, uporządkowanie zieleni wokół budynku,
uwzględniając niezbędną infrastrukturę techniczną.

Powierzchnia 4 266,20 m2 Kubatura17 064,80 m3
REKLAMA