DODAJ

Dostosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na potrzeby świetlicy wiejskiej

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzelewiu na potrzeby świetlicy wiejskiej (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej - zwana dalej OSP - zlokalizowany jest na działce oznaczonej nr ewid. 137, obręb geodezyjny Skrzelew). 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie robót elewacyjnych; b) wykonanie pokryć dachowych (roboty dekarskie) ; c) wykonanie parkingów i opasek z kostki betonowej; d) dostawę i montaż wyposażenia świetlicy . 3. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, z dokumentacją projektową na którą składają się: uproszczona dokumentacja budowlana i przedmiar robót oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
Szczegóły - [Teresin] Dostosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na potrzeby świetlicy wiejskiej
inwestorGmina Teresin
realizacja inwestycjiIII kw. 2013
pawel4757 11.03.2013, godz. 14:17
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzelewiu na potrzeby świetlicy wiejskiej (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej - zwana dalej OSP - zlokalizowany jest na działce oznaczonej nr ewid. 137, obręb geodezyjny Skrzelew). 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie robót elewacyjnych; b) wykonanie pokryć dachowych (roboty dekarskie) ; c) wykonanie parkingów i opasek z kostki betonowej; d) dostawę i montaż wyposażenia świetlicy . 3. Przedmiotowe zadanie realizowane będzie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, z dokumentacją projektową na którą składają się: uproszczona dokumentacja budowlana i przedmiar robót oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję