[Warszawa] Bulwary Wiślane (rewitalizacja)

[Warszawa] Bulwary Wiślane (rewitalizacja)

Warszawa/Śródmieście/Bulwary Wiślane
REKLAMA

O inwestycji [Warszawa] Bulwary Wiślane (rewitalizacja)

Nadano nowoprojektowanej przestrzeni miejskiej przy zróżnicowanej intensywności zagospodarowania spójny charakter, tak aby odbiór przestrzeni był atrakcyjny dla użytkowników na każdym fragmencie założenia.
Stworzono atrakcyjną przestrzeń publiczną dającą swobodę jej wykorzystania dzięki zastosowaniu elementów multifunkcjonalnych i rozwiązań nie narzucających użytkownikowi sposobu jej korzystania. Dodatkowo umożliwiono wykorzystanie tych przestrzeni w różnorodny sposób tak aby sposób ich kształtowania był skierowany do każdej grupy użytkowników, mieszkańców i turystów. Zachowano ogólny charakter Skweru Khala jako zieloną przestrzeń miejską stanowiącą pomost pomiędzy ścisłą zabudową miejską, a terenami rekreacyjnymi nad Wisłą.
Wykreowano przenikanie się przestrzeni zabudowanych i otwartych oraz wprowadzono łagodnie użytkownika w strefę bulwarów, poprzez strefy przejściowe w zabudowie kształtowanej w formie struktury budynków wpisujących się w zaprojektowany krajobraz terenów nad Wisłą. Wykorzystano i wzmocniono potencjał miejsca jako węzłowego punktu komunikacji publicznej i indywidualnej istniejącej stacja metra. Zaprojektowano pełne otwarcie się na Wisłę w formie zapraszającej architektury i otwartej przestrzeni. Podkreślono stały kontakt z rzeką poprzez wykształcenie nowych sposobów oglądania rzeki oraz utrzymano podstawowe założenia biura RS Architektura Krajobrazu – zgodnie z wytycznymi konkursu.
Istniejące zagospodarowanie Bulwarów wzdłuż Wybrzeża Kościuszkowskiego, aż do Mostu Poniatowskiego nie wykorzystuje w pełni potencjału jaki niesie za sobą obecność rzeki w mieście. Kierując się chęcią zmiany stanu faktycznego zaproponowano szereg rozwiązań, które przyczyniają się do aktywizacji przestrzeni, usprawnienia komunikacji, uporządkowania aktywności i przede wszystkim lepszego odbioru tych terenów w skali całego miasta.
Podczas analiz projektowych ważne było odnalezienie mocnych punktów zastanego obszaru. Sercem projektu – miejscem gdzie zgodnie z wytycznymi ma powstać zespół budynków o wielofunkcyjnym charakterze, jest obecny Skwer Kahla. Teren ten aktualnie tworzy łącznik pomiędzy zabudową miasta, posiadającą swoją wyraźną granicę w pierzei ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie, a rzeką Wisłą. Fragment ten obecnie jest w dużej części porośnięty niską trawą z dosyć chaotycznym układem ścieżek. Stanowi neutralny element nie przysłaniający rzeki dla użytkowników obiektów znajdujących się przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie, a użytkownikom przestrzeni nadwiślańskich daje możliwość kontaktu ze zwartą tkanką miejską, kształtowaną w tym miejscu w tradycyjny sposób kwartałowej struktury. W procesie projektowym ważne stało się podkreślenie takiej funkcji terenu jako strefy przejściowej – łączącej miasto i rzekę w sposób łagodny. Pragnąc przy tym zachować obecny – trawiasty, charakter terenu zdecydowano się na zaprojektowanie struktury budynków przekrytych pod zielonym dachem użytkowym, który nadal będzie pełnić funkcję zielonego placu z wzbogaceniem o jeden ważny element – stanie się on punktem obserwacyjnym panoramy nadwiślańskiej. Aby eksploracja terenu była możliwa w jeszcze większym stopniu bryła budynku nie jest jednolita, została podzielona przejściami na mniejsze fragmenty, których szerokość zwiększa się w kierunku Wisły.
Teren posiada również wyraźne ograniczenia w lokalizacji zabudowy. W związku z przebiegiem Wisłostrady pod obszarem opracowania, teren jest zróżnicowany wysokościowo poprzez układ skarp wynikający z konstrukcji tunelu, tym samym nowoprojektowany budynek sportowy został wpisany w skarpę tak aby aktywności sportowe nie przeszkadzały pozostałym użytkownikom bulwarów odpoczywać w ciszy i spokoju. Zastany układ nadbrzeża Wisły z mocnym elementem linearnym w formie schodkowej został zachowany a projekt zakłada odtworzenie charakteru tego miejsca wzbogacając go o elementy małej architektury takie jak pochylnie, donice z zielenią, leżaki czy w poszerzeniach tarasowych przy Moście Poniatowskiego tramwaju wodnego oraz plaży miejskiej z ułatwieniem dostępu osobom niepełnosprawnym.
Napisz komentarz
Dziobak
Ja naprawdę bardzo lubię Bulwary Wiślane - często przebywamy tam ze znajomymi!
Jakub Zazula
+4
Jan Hawełko
Nowy artykuł dotyczący [Warszawa] Bulwary Wiślane (rewitalizacja) [Warszawa] Skanska z umową na drugi etap bulwarów wiślanych. To projekt RS Architektura
Jan Hawełko
Nowy artykuł dotyczący [Warszawa] Bulwary Wiślane (rewitalizacja) [Warszawa] Bulwary Wiślane - kolejny odcinek wypięknieje w niecały rok
Jan Hawełko
Nowy artykuł dotyczący [Warszawa] Bulwary Wiślane (rewitalizacja) [Warszawa] Plaża, Plac Uniwersytecki i pawilony. Bulwary Wiślane mają już wykonawcę
Jan Hawełko
REKLAMA