DODAJ

Biurowiec Amicar Invest

Powierzchnia
całkowita: 14868 m. kw.

W związku z planowaną na 2009 r. inwestycją wybudowania budynku biurowego wraz z podziemnymi garażami, o powierzchni użytkowej 49 245, 80 m2 spółka Amicar Invest Sp. z o.o. Sp. komandytowa poszukuje inwestora na sfinansowanie całości projektu. Spółka Amicar Invest Sp. z o.o. Sp. komandytowa jest gestorem (dysponentem) nieruchomości gruntowej o powierzchni 14860, 00 m2 . Charakterystyka niniejszego gruntu jest opisana poniżej i stanowi podstawę do oceny wartości gruntu i prowadzonej na niej inwestycji. Spółka posiada opracowaną wstępną koncepcję zabudowy działki na ul. Robotniczej 94 wykonaną przez znaną pracownie architektoniczną PROART Krzysztof Skalski.
Spółka Amicar Invest Sp. z o.o. Sp. komandytowa poszukuje inwestora, który posiada ugruntowane doświadczenie w budowaniu obiektów wysokich o przeznaczeniu biurowym lub mieszkaniowym. Dysponuje środkami na przeprowadzenie niniejszej inwestycji.
W przypadku zainteresowania proszę o kontakt z Robertem Bielawskim, Tel. 508 183 513 lub Cezarym Konwa, Tel. 607 697 456.

Opis do prezentacji zagospodarowania działki AMICAR INVEST Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Wrocław ul. Robotnicza 94

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem prezentacji są możliwości zagospodarowania działek nr 7/1, 7/2, 7/3 we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 94.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwałą NR X/210/07
Rady Miejskie Wrocławia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Grabiszyn Północny Przemysłowy we Wrocławiu
2) informacje uzyskane od władz miejskich na temat możliwości realizacyjnych przedsięwzięcia, w tym możliwości podłączenia do gminnej infrastruktury sieciowej i drogowej.
3) Przepisy budowlane w szczególności Ustawa Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), inne akty prawne.

3. POŁOŻENIE DZIAŁKI.

Działka położona jest w centrum Wrocławia, w dzielnicy Fabryczna, obręb Grabiszyn. Obszar planowanej inwestycji znajduje się 2,6 km od wrocławskiego Rynku. Do ścisłego centrum prowadzi ul. Robotnicza oraz ul. Legnicka. Obszar ten jest w posiadaniu wielu dogodnych połączeń komunikacji miejskiej (tramwaj, autobus). 400 metrów od planowanej zabudowy znajduje się dworzec kolejowy Wrocław Mikołajów. W zabudowie sąsiedniego obszaru dominują budynki przemysłowe i biurowe.
Bezpośrednie otoczenie terenu przedsięwzięcia stanowią:
- od północy: ulica Robotnicza i zabudowa budynkami biurowymi wysokimi
- od zachodu: działki zabudowane obiektami usługowymi niskimi, na sąsiedniej działce planowana jest budowa budynku biurowego przez hiszpańską firmę TORCA WR sp. z o.o.
- od południa: nasyp kolejowy
- od wschodu: nasyp kolejowy oddzielony niezabudowaną działką 9/5 i 9/6

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
Obecnie na terenie działki zlokalizowana jest stacja obsługi oraz salon samochodowy Fiat. Zagospodarowanie działki to place manewrowe oraz niskie budynki usługowe.

ILOŚĆ M.P. W TERENIE 60
ILOŚĆ M.P. NA KONDYGNACJI PODZ. (W 1 ET.) KONDYGNACJA -1 192
KONDYGNACJA -2 209
KONDYGNACJA -3 209
KONDYGNACJA -4 209
ILOŚĆ M.P. NA KONDYGNACJI PODZ. (W 2 ET.) KONDYGNACJA -1 169
KONDYGNACJA -2 169
KONDYGNACJA -3 169
KONDYGNACJA -4 169
ŁĄCZNA ILOŚC M.P. W 1 ETAPIE + W TERENIE 879
ŁĄCZNA ILOŚC M.P. W 2 ETAPIE 676
ŁĄCZNA ILOŚC M.P. W 1 i 2 ETAPIE + W TERENIE 1555


Etap 1 5 kondygnacji x 2205,7 + 8 kondygnacji x 2043,3 27 672,80
Etap 2 5 kondygnacji x 2305,3 + 5 kondygnacji x 2009,3 21 573,00
? = 49 245,80 m2

6. ETAPOWANIE INWESTYCJI ? KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW

Cała inwestycja budowy budynków biurowych AMICAR INVEST może być podzielona na dwa etapy:
I etap ? budowa budynku wyższego
II etap ? budowa budynku niższego
Szczegóły - [Wrocław] Biurowiec Amicar Invest
inwestorAMICAR INVEST Sp. z o.o.
anubis 04.04.2009, godz. 23:13
106772391-162413-1.jpg

2009-04-03

Lokalizacja
województwo: Dolnośląskie
powiat: Wrocław
miejscowość: Wrocław
dzielnica: Fabryczna
ulica: Robotnicza 94

Powierzchnia
całkowita: 14868 m. kw.

Opis
Klasa budynku: A

Oferta inwestycyjna

W związku z planowaną na 2009 r. inwestycją wybudowania budynku biurowego wraz z podziemnymi garażami, o powierzchni użytkowej 49 245, 80 m2 spółka Amicar Invest Sp. z o.o. Sp. komandytowa poszukuje inwestora na sfinansowanie całości projektu. Spółka Amicar Invest Sp. z o.o. Sp. komandytowa jest gestorem (dysponentem) nieruchomości gruntowej o powierzchni 14860, 00 m2 . Charakterystyka niniejszego gruntu jest opisana poniżej i stanowi podstawę do oceny wartości gruntu i prowadzonej na niej inwestycji. Spółka posiada opracowaną wstępną koncepcję zabudowy działki na ul. Robotniczej 94 wykonaną przez znaną pracownie architektoniczną PROART Krzysztof Skalski.
Spółka Amicar Invest Sp. z o.o. Sp. komandytowa poszukuje inwestora, który posiada ugruntowane doświadczenie w budowaniu obiektów wysokich o przeznaczeniu biurowym lub mieszkaniowym. Dysponuje środkami na przeprowadzenie niniejszej inwestycji.

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt z Robertem Bielawskim, Tel. 508 183 513 lub Cezarym Konwa, Tel. 607 697 456.

Opis do prezentacji zagospodarowania działki AMICAR INVEST Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Wrocław ul. Robotnicza 94

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem prezentacji są możliwości zagospodarowania działek nr 7/1, 7/2, 7/3 we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 94.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony uchwałą NR X/210/07
Rady Miejskie Wrocławia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zespołu urbanistycznego Grabiszyn Północny Przemysłowy we Wrocławiu
2) informacje uzyskane od władz miejskich na temat możliwości realizacyjnych przedsięwzięcia, w tym możliwości podłączenia do gminnej infrastruktury sieciowej i drogowej.
3) Przepisy budowlane w szczególności Ustawa Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), inne akty prawne.

3. POŁOŻENIE DZIAŁKI.

Działka położona jest w centrum Wrocławia, w dzielnicy Fabryczna, obręb Grabiszyn. Obszar planowanej inwestycji znajduje się 2,6 km od wrocławskiego Rynku. Do ścisłego centrum prowadzi ul. Robotnicza oraz ul. Legnicka. Obszar ten jest w posiadaniu wielu dogodnych połączeń komunikacji miejskiej (tramwaj, autobus). 400 metrów od planowanej zabudowy znajduje się dworzec kolejowy Wrocław Mikołajów. W zabudowie sąsiedniego obszaru dominują budynki przemysłowe i biurowe.
Bezpośrednie otoczenie terenu przedsięwzięcia stanowią:
- od północy: ulica Robotnicza i zabudowa budynkami biurowymi wysokimi
- od zachodu: działki zabudowane obiektami usługowymi niskimi, na sąsiedniej działce planowana jest budowa budynku biurowego przez hiszpańską firmę TORCA WR sp. z o.o.
- od południa: nasyp kolejowy
- od wschodu: nasyp kolejowy oddzielony niezabudowaną działką 9/5 i 9/6

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
Obecnie na terenie działki zlokalizowana jest stacja obsługi oraz salon samochodowy Fiat. Zagospodarowanie działki to place manewrowe oraz niskie budynki usługowe.

ILOŚĆ M.P. W TERENIE 60
ILOŚĆ M.P. NA KONDYGNACJI PODZ. (W 1 ET.) KONDYGNACJA -1 192
KONDYGNACJA -2 209
KONDYGNACJA -3 209
KONDYGNACJA -4 209
ILOŚĆ M.P. NA KONDYGNACJI PODZ. (W 2 ET.) KONDYGNACJA -1 169
KONDYGNACJA -2 169
KONDYGNACJA -3 169
KONDYGNACJA -4 169
ŁĄCZNA ILOŚC M.P. W 1 ETAPIE + W TERENIE 879
ŁĄCZNA ILOŚC M.P. W 2 ETAPIE 676
ŁĄCZNA ILOŚC M.P. W 1 i 2 ETAPIE + W TERENIE 1555


Etap 1 5 kondygnacji x 2205,7 + 8 kondygnacji x 2043,3 27 672,80
Etap 2 5 kondygnacji x 2305,3 + 5 kondygnacji x 2009,3 21 573,00
Ʃ = 49 245,80 m2

6. ETAPOWANIE INWESTYCJI – KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW

Cała inwestycja budowy budynków biurowych AMICAR INVEST może być podzielona na dwa etapy:
I etap – budowa budynku wyższego
II etap – budowa budynku niższego

http://www.domiporta.pl/details,196,106772391.asp
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję