DODAJ

pl. Nankiera 2/3

[Wrocław] pl. Nankiera 2/3 73045[Wrocław] pl. Nankiera 2/3 73039[Wrocław] pl. Nankiera 2/3 73038
Uniwersytet Wrocławski realizuje w mieście Wrocław inwestycję pl. Nankiera 2/3. Inwestycję wykonał Przedsiębiorstwo Budowlane Kempa
Szczegóły - [Wrocław] pl. Nankiera 2/3
inwestorUniwersytet Wrocławski
wykonawcaPrzedsiębiorstwo Budowlane Kempa
Orzech 01.09.2013, godz. 23:08
1.09.2013

DSC_3219.jpg

DSC_3220.jpg

DSC_3221.jpg


Zdjęcia: Korver - Skyscrapercity
odpowiedz
Orzech 27.07.2013, godz. 22:37
26.07.2013

1n47.jpg

Foto: Lulek 89 - Skyscrapercit y
odpowiedz
grzybson 27.07.2013, godz. 02:29
9371149977_483f356958_b.jpg
DSC_0387 by grzybson88, on Flickr9370986191_63dc2fd314_b.jpg
DSC_0389 by grzybson88, on Flickr9373759046_f1e506cdf0_b.jpg
DSC_0395 by grzybson88, on Flickr9370976847_aae1b2b158_b.jpg
DSC_0409 by grzybson88, on Flickr
odpowiedz
Orzech 22.07.2013, godz. 16:19
21.07.2013

D5hh2qQ.jpg

HgisgtN.jpg

ZIAPukU.jpg

XxldBpy.jpg

U3P6Nyu.jpg

REqdazv.jpg

Zdjęcia: Błażej - Skyscrapercity
odpowiedz
Orzech 17.07.2013, godz. 17:31
NR 3

3990930.jpg

Foto: Alsen - www.dolny-slask.org.pl
odpowiedz
Jan Augustynowski 15.05.2013, godz. 15:13
73038_1000x.jpg


73045_1000x.jpg
odpowiedz
alsen strasse 67 27.03.2013, godz. 09:25
24.03


67819_1000x.jpg
odpowiedz
Orzech 16.10.2012, godz. 00:37
Wrocław: Roboty budowlano-remontowe północnej fasady, dachu i piwnic oraz instalacji c.o. w budynku Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu przy pl. Nankiera 2/3

data zamieszczenia: 15.10.2012


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlane KEMPA Piotr Kempa, Giżyce 10, 63-520 Grabów nad Prosną, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1151995,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 882000,00

Oferta z najniższą ceną: 882000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1648200,00

Waluta: PLN.
odpowiedz
Orzech 24.08.2012, godz. 23:27
Wrocław: Roboty budowlano-remontowe północnej fasady, dachu i piwnic oraz instalacji c.o. w budynku Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu przy pl. Nankiera 2/3

data zamieszczenia: 24.08.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe północnej fasady, dachu i piwnic oraz instalacji c.o. w budynku Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu przy pl. Nankiera 2/3. Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac: - roboty rozbiórkowe - roboty ogólnobudowlane - roboty instalacyjne sanitarne - roboty instalacyjne elektryczne. II. Szczegółowy zakres prac opisuje następująca dokumentacja: 1) Projekty wykonawcze - Załącznik nr 8 do SIWZ, a w nim: a) PW - architektura i konstrukcja b) PW - branża sanitarna c) PW - branża elektryczna 2) Przedmiary robót - Załącznik nr 9 do SIWZ, a w nim: a) Przedmiar robót - część budowlana; b) Przedmiar robót - instalacje elektryczne; c) Przedmiar robót - instalacje sanitarne; 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - Załącznik nr 10 do SIWZ, a w nim: a) STWiOR - instalacje sanitarne b) STWiOR - roboty konstrukcyjne c) STWiOR - roboty elektryczne d) STWiOR - roboty ogólnobudowlane e) STWiOR - ogólna specyfikacja techniczna; 4) Projekty budowlane - Załącznik nr 11 do SIWZ. III. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy na przedmiot zamówienia określa wzór umowy z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 11.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław, pok. 100.
odpowiedz
Godfath3r 15.03.2008, godz. 21:27
15.03.2008, ~17:00

dsc03894iq5.jpg

dsc03895ik1.jpg
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję