REKLAMA

O inwestycji [Wrocław] Widawa

Projekt ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry, a dokładnie obiektów infrastrukturalnych dotyczących rzeki Widawa.
Napisz komentarz
Jan Augustynowski
Widok ze Swojczyc:
158708_1000x.jpg


Tablica w Wilczycach:
158709_1000x.jpg


Widok z Krzywoustego:
158710_1000x.jpg
Jan Augustynowski
Na lewym brzegu, aż po połączenie z kanałem Odry też już zaczyna się coś dziać. Może zmienimy nazwę wątku i damy to jako całość?


150524_1000x.jpg
Jan Augustynowski
149139_1000x.jpg149140_1000x.jpg149141_1000x.jpg149143_1000x.jpg149146_1000x.jpg149147_1000x.jpg149148_1000x.jpg149149_1000x.jpg
Jan Augustynowski
144768_1000x.jpg
Jan Augustynowski
144759_1000x.jpg144760_1000x.jpg144761_1000x.jpg144762_1000x.jpg144764_1000x.jpg
Jan Augustynowski
Obiekt WWW nr 44.3 – Zgorzelisko (do ul. B. Krzywoustego) – nowy wał

Lokalizacja: prawy brzeg rz. Widawy w km 17+100 – 21+500 (od ul. Krzywoustego do ujścia Kanału Ulgi);
Cel zadania: Budowa nowego korpusu wału z uszczelnieniem z maty bentonitowej.

Charakterystyka zadania oraz jego zakres rzeczowy:

Zakres robót obejmuje wykonanie:
- nowego odcinka wału przeciwpowodziowego doszczelnionego na całej długości przesłoną przeciwfiltracyjną,
- przejazdów i wjazdów wałowych,
- przełożenia istniejących i budowę nowych rowów odwadniających,
- przebudowy istniejących i budowę nowych przepustów wałowych,
- dróg obsługowych i dojazdowych,
- przebudowy kolidującej z inwestycją sieci uzbrojenia terenu.

Źródło: programodra.pl
REKLAMA