Zakład Karny w Chmielowie

Zakład Karny w Chmielowie

Chmielów/chmielów
REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje Zakład Karny w Chmielowie

inwestorSłużba Więzienna
projektantURBAN PROJECT Urban Project Architecture
realizacjaIII kw. 2022

O inwestycji Zakład Karny w Chmielowie

W ramach rozbudowy jednostki penitencjarnej w Chmielowie (pow. tarnobrzeski) powstanie pawilon mieszkalny dla ok. 250 kobiet oraz hala produkcyjna, w której osadzone będą mogły pracować. 
Inwestycja kosztować będzie ok. 40 mln zł.W nowo utworzonej jednostce penitencjarnej znajdzie się miejsce dla kobiet z Podkarpacia oraz z południowo-wschodniej części woj. świętokrzyskiego i południowo-zachodniej części woj. lubelskiego. 
W ramach rozbudowy jednostki penitencjarnej w Chmielowie powstanie pawilon mieszkalny dla około 250 kobiet. W budynku funkcjonować będzie m.in. oddział terapeutyczny dla kobiet uzależnionych od alkoholu. W zakładzie będą też pomieszczenia działu ochrony wraz z wejściem i bramą główną, poczekalnią dla osób odwiedzających, salami widzeń, punktami przyjęć osadzonych, magazynami depozytów osadzonych, pomieszczeniami dla administracji, warsztatami i magazynami środków czystości i higieny. 
W ramach inwestycji zostanie także utworzony dom przejściowy, który zlokalizowany będzie poza murami jednostki penitencjarnej. - Podstawą pobytu tutaj będzie zatrudnienie, nauka i specjalistyczne oddziaływania resocjalizacyjne. Mieszkańcy będą prowadzić pod nadzorem odpowiednio przygotowanego personelu wspólne gospodarstwo domowe.
Zasadnicza część kosztów zostanie sfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach III perspektywy. Część kosztów inwestycji może zostać pokryta ze środków zgromadzonych w Funduszu Aktywizacji Zawodowej w ramach realizacji programu „Praca dla więźniów”. 
Napisz komentarz
REKLAMA