DODAJ
eyango 06.07.2010, godz. 18:40
KONCEPCJA PROGRAMOWA DOCELOWEGO PRZEBIEGU DROGI KRAJOWEJ NR 15 NA ODCINKU OD GRANICY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO DO WĘZŁA DROGOWEGO Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 16 K/ORNOWA

PODSTAWOWE CELE INWESTYCJI:

budowa obwodnicy Brzozia Lubawskiego, Kurzętnika, Nowego Miasta Lubawskiego, Bratiana, Sampławy i Lubawy
poprawa przepustowości i prędkości ruchu
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości położonych w sąsiedztwie korytarza istniejącej drogi krajowej nr 15
umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie projektowanej drogi.

Projektowana droga będzie trasą posiadającą dwie jezdnie po dwa pasy ruchu na każdej jezdni. Wjazd i zjazd na trasę będzie możliwy jedynie w węzłach, których lokalizacja zostanie także przesądzona w trakcie obecnie prowadzonych prac projektowych. Obsługa komunikacyjna terenu położonego w sąsiedztwie projektowanej drogi będzie odbywać się za pomocą dróg dojazdowych krzyżujących się z nią na różnych poziomach.
odpowiedz