DODAJ
Lukander 18.02.2012, godz. 11:05
Inwestycja obejmuje renowację starego XIX wiecznego budynku Elektrowni Renarda, dobudowę nowych części budynku i przekształcenie całość w trzygwiazdkowy Hotel.
Hotel będzie miał sześć pięter, kilka restauracji, a nawet spa. Funkcje reprezentacyjnego holu mają pełnić ściany starej elektrowni. Takie rozwiązanie - zdaniem inwestora - z pewnością przyciągnie wielbicieli historii i sztuki. Zakończenie budowy planowane jest w 2013 roku.
odpowiedz
Lukander 18.02.2012, godz. 11:09
Dwie wizualizacje, tak poglądowo, ponieważ realizowana będzie ta pierwsza:

31664_1000x.jpg31665_1000x.jpg
odpowiedz
Lukander 18.02.2012, godz. 11:17
Zdjęcie od użytkownika RaKLeZ z SSC, tak to wyglądało przed inwestycją:

er1t.jpg
odpowiedz
Lukander 18.02.2012, godz. 11:19
A tutaj najnowsze zdjęcia z Listopada 2011r. Wkrótce sam się tam wybiorę i zobaczę czy coś się zmieniło, jak tak to na pewno podrzucę Wam fotki :)

http://www.zaglebieinfo.pl/thumb/jaka-bedzie-elewacja/?pid=244
odpowiedz
marcinn 10.05.2012, godz. 14:32
@Lukander widziałeś ten hotel ostatnio ? ciekaw jestem na jakim etapie to jest teraz, bo po zdjeciach z listopada 2011 mozna by wnioskowac ze to juz jest powoli na ukonczeniu
odpowiedz
Lukander 10.05.2012, godz. 18:02
Jak jechałem tam z nieco ponad miesiąc temu to widziałem, że nic się za bardzo nie zmieniło więc nawet na fotki się nie zatrzymałem...
odpowiedz
Krypton 11.06.2012, godz. 19:03
Orbis SA pod­pi­sał we wto­rek umowę o zarzą­dza­nie dwoma hote­lami w Sosnowcu, któ­rych inwe­sto­rem jest firma handlowo-usługowa ESKA. Hotele powstaną w zaadap­to­wa­nym XIX-wiecznym budynku daw­nej elek­trowni i roz­dzielni kopalni węgla kamien­nego Sosno­wiec. Dzięki temu zosta­nie oca­lona i odre­stau­ro­wana fasada gma­chu dająca świa­dec­two wspa­nia­łej archi­tek­tury prze­my­sło­wej z począt­ków uprze­my­sła­wia­nia Zagłębia.

Orbis będzie zarzą­dzał kom­plek­sem skła­da­ją­cym się z dwóch hoteli pod mar­kami Mer­cure i Ibis Sty­les w stan­dar­dzie odpo­wied­nio czte­rech i trzech gwiaz­dek. Zespół hote­lowy przy ulicy Naru­to­wi­cza będzie ofe­ro­wał łącznie 200 pokoi, sale wie­lo­funk­cyjne, restau­ra­cję. – Bar­dzo cie­szymy się, że budy­nek wróci do życia i że będzie eks­po­no­wany w nie­zmie­nio­nej bryle. Obok koń­czą się prace przy ściance wspi­nacz­ko­wej, jest też budow­nic­two wie­lo­ro­dzinne, tak że powsta­jący hotel dosko­nale wpi­suje się w rewi­ta­li­za­cję tej dziel­nicy – mówi Rafał Łysy z Wydziału Pro­mo­cji Miasta.

Otwar­cie zapla­no­wano na połowę 2013 roku.

Wzięte z: http://www.twojezaglebie.pl/index.php/s ... 200-pokoi/

Info z początku miesiąca.
odpowiedz
Krypton 11.06.2012, godz. 19:03
Orbis SA pod­pi­sał we wto­rek umowę o zarzą­dza­nie dwoma hote­lami w Sosnowcu, któ­rych inwe­sto­rem jest firma handlowo-usługowa ESKA. Hotele powstaną w zaadap­to­wa­nym XIX-wiecznym budynku daw­nej elek­trowni i roz­dzielni kopalni węgla kamien­nego Sosno­wiec. Dzięki temu zosta­nie oca­lona i odre­stau­ro­wana fasada gma­chu dająca świa­dec­two wspa­nia­łej archi­tek­tury prze­my­sło­wej z począt­ków uprze­my­sła­wia­nia Zagłębia.

Orbis będzie zarzą­dzał kom­plek­sem skła­da­ją­cym się z dwóch hoteli pod mar­kami Mer­cure i Ibis Sty­les w stan­dar­dzie odpo­wied­nio czte­rech i trzech gwiaz­dek. Zespół hote­lowy przy ulicy Naru­to­wi­cza będzie ofe­ro­wał łącznie 200 pokoi, sale wie­lo­funk­cyjne, restau­ra­cję. – Bar­dzo cie­szymy się, że budy­nek wróci do życia i że będzie eks­po­no­wany w nie­zmie­nio­nej bryle. Obok koń­czą się prace przy ściance wspi­nacz­ko­wej, jest też budow­nic­two wie­lo­ro­dzinne, tak że powsta­jący hotel dosko­nale wpi­suje się w rewi­ta­li­za­cję tej dziel­nicy – mówi Rafał Łysy z Wydziału Pro­mo­cji Miasta.

Otwar­cie zapla­no­wano na połowę 2013 roku.

Wzięte z: http://www.twojezaglebie.pl/index.php/s ... 200-pokoi/

Info z początku miesiąca.
odpowiedz
Krypton 28.08.2013, godz. 21:17
Może inwestycja przy ul. Narutowicza nie jest prowadzona w jakimś zawrotnym tempie, ale postęp prac można było ostatnio zaobserwować od strony ul. Szkolnej.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Krypton 17.09.2013, godz. 16:09
Budowa hoteli ibis Styles i Mercure w Sosnowcu osiągnęła półmetek. Wpisana w zabytkową elektrownię Renard inwestycja budziła wiele kontrowersji, inwestor jest jednak przekonany, że to jedyny ratunek dla obiektu. Razem z ekipą TvZagłębie wybraliśmy się na plac budowy.

pokaz-artykul.png
odpowiedz