DODAJ
Orzech 03.07.2011, godz. 15:26
Wrocław: Remont i przebudowa elewacji, przejścia bramowego i dachu budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 51 we Wrocławiu

 data zamieszczenia: 01.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont i przebudowa elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, remont i przebudowa przejścia bramowego i dachu budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 51 we Wrocławiu zgodnie z dokumentacją projektową.


CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2011.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Mieszkalnej Centrum Sp. z o.o. Łaciarska 30/33, 50-146 Wrocław w sekretariacie tj. pok. 200,.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2011 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Mieszkalnej Centrum Sp. z o.o. Łaciarska 30/33, 50-146 Wrocław w sekretariacie tj. pok. 200
odpowiedz
Orzech 03.07.2011, godz. 15:28
KAZIMIERZA WIELKIEGO 51

288520.jpg
Foto: Zuf - www.wroclaw.dolny.slask.org.pl
odpowiedz
Orzech 03.08.2011, godz. 22:22
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM, Danuta Sawińska, Tomasz Sawiński, ul. Koskowicka 10, 50-146 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 380517,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 410799,60

Oferta z najniższą ceną: 394000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 410799,60

Waluta: PLN.
odpowiedz
Orzech 22.08.2011, godz. 23:50
21.08.2011

DSC_0085-2.jpg

Foto: Grzybson
odpowiedz
Jan Augustynowski 23.08.2011, godz. 12:18
A to jakie numery robią? 51 i ?
odpowiedz
Orzech 12.09.2011, godz. 20:06
10.09.2011

DSC_1012.jpg
Foto: Grzybson
odpowiedz
grzybson 02.10.2011, godz. 23:36
23335_1000x.jpg
odpowiedz
Jan Augustynowski 03.10.2011, godz. 12:08
To jest jedna kamienica, czy dwie remontowane? 51 i coś jeszcze?
odpowiedz
Godfath3r 03.10.2011, godz. 12:58
Są dwie: 49 i 51. Ten sam inwestor i ten sam wykonawca.
odpowiedz
Jan Augustynowski 03.10.2011, godz. 14:07
Ok, zmieniłem tytuł inwestycji, a kto jest wykonawcą?
odpowiedz
Godfath3r 03.10.2011, godz. 14:17
Niepotrzebnie zmieniałeś tytuł, bo mamy obie inwestycje w bazie. Tutaj jest 49: http://investmap.pl/wroclaw-kazimierza-wielkiego-49/

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM.
odpowiedz
Jan Augustynowski 03.10.2011, godz. 15:38
Wielkie dzięki, wszystko poprawiłem i pouzupełniałem jak trzeba :)
odpowiedz
Jan Augustynowski 18.10.2011, godz. 23:51
24372_1000x.jpg
odpowiedz
Godfath3r 28.10.2011, godz. 14:08
28.10.2011

24963_1000x.jpg
odpowiedz
grzybson 29.10.2011, godz. 19:27
25130_1000x.jpg
odpowiedz
grzybson 29.11.2011, godz. 17:23
27474_1000x.jpg
odpowiedz
Jan Augustynowski 10.12.2011, godz. 14:58
Już są odsłonięte :)
odpowiedz
Jan Augustynowski 16.12.2011, godz. 15:38
28516_1000x.jpg
odpowiedz
Orzech 27.01.2012, godz. 22:48
26.01.2012 - Kazimierza Wielkiego 49 i 51:

dsc1590f.jpg
Foto: Alsen Strasse 67 - Skyscrapercity
odpowiedz