REKLAMA

Opinie o Probusa 11 (17)

Napisz komentarz
Orzech
3.09.2013 - Widok od strony Placu Św Macieja:

84454_1000x.jpg
alsen strasse 67
31.08


84401_1000x.jpg84402_1000x.jpg84403_1000x.jpg
Orzech
1.09.2013

84025_1000x.jpg
Orzech
ZDJĘCIA z 25.08.2013 r :

http://wroclaw.fotopolska.eu/441714,foto.html

http://wroclaw.fotopolska.eu/441713,foto.html
Orzech
21.08.2013

2yhb.jpg

l5zq.jpg

Zdjęcia: Grobell - Skyscrapercity
Orzech
Jeszcze jedna fotka z 26.07.2013 r :

http://wroclaw.fotopolska.eu/433999,foto.html
grzybson
9373807954_64f249a405_b.jpg
DSC_0598 by grzybson88, on Flickr
9371028837_4a6d095236_b.jpg
DSC_0599 by grzybson88, on Flickr
Orzech
19.07.2013

80189_1000x.jpg80190_1000x.jpg
Orzech
[b[ 22.06.2013 [/b]

76920_1000x.jpg
Orzech
19.05.2013 (niedziela)

73489_1000x.jpg
Jan Augustynowski
Wspaniała wiadomość. Tam takie piękne mieszkanie było do kupienia na 3 piętrze w 2007 roku ;) Mówcie co chcecie, ale w takiej kamienicy to moje marzenie, żeby mieszkać!!
Orzech
4.05.2013 - Remont już trwa!

72028_1000x.jpg72029_1000x.jpg
Orzech
3525310.jpg

Foto: StaSta - www.dolny-slask.org.pl
Orzech
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BRABUS Michał Muszyński, ul. Krzywoustego 47/8, 51-165 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 939003,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 551000,00

Oferta z najniższą ceną: 551000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 797258,48

Waluta: PLN.
Orzech
Nowy termin przetargu na remont tej kamienicy:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2012 godzina 14:00, miejsce: Biuro Spółki ATENA Spółka z o.o., ul. Ołbińska 6, pok. Nr 16, 50-237 Wrocław.
Orzech
Wrocław: Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji, dachu oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Probusa 11

data zamieszczenia: 12.07.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji, dachu oraz klatki schodowej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej położonym we Wrocławiu przy ul. Probusa 11. Zakres remontu klatki schodowej obejmuje m.in.: wymianę wewnętrznej linii zasilającej WLZ i oświetlenia w częściach wspólnych, wymianę instalacji gazowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie powłok malarskich, renowację i odtworzenie detali architektonicznych, renowację posadzki z płytek oraz remont balustrady schodowej, z tym zastrzeżeniem, że wymiana wewnętrznej linii zasilającej WLZ i oświetlenia w częściach wspólnych oraz wymiana instalacji gazowej będą realizowane w ramach I etapu natomiast pozostałe prace będą realizowane w ramach III etapu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w trzech etapach:

I etap - remont dachu, remont klatki schodowej w zakresie wymiany wewnętrznej linii zasilającej WLZ i oświetlenia w częściach wspólnych oraz wymiany instalacji gazowej od 14.09.2012 r. do 17.12.2012 r.

II etap - remont elewacji frontowej od 01.04.2013 r. do 31.07.2013 r.

III etap - remont elewacji podwórzowej oraz remont klatki schodowej w zakresie pozostałych robót od 01.07.2013 r. do 31.10.2013 r. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załączniki nr 6,7,8 i 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty budowlane będą wykonywane w budynku Zamawiającego, który położony jest w zespole urbanistycznym rejonu plac Św. Macieja, wpisanym do rejestru zabytków Miasta Wrocławia pod numerem A/1576/402/Wm (data wpisu 03.05.1979r.).

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2012 godzina 14:00, miejsce: Biuro Spółki ATENA Spółka z o.o., ul. Ołbińska 6, pok. Nr 16, 50-237 Wrocław.

PROBUSA 11

44518.jpg
Foto: Siloy - http://www.dolny.slask.org.pl
Orzech
Remont narożnej kamienicy na ulicy Probusa 11 na wrocławskim Nadodrzu.
REKLAMA