REKLAMA

Opinie o [Wrocław] Średzka 11 (1)

Napisz komentarz
Orzech
Wrocław: Remont budynku mieszkalnego przy ul. Średzkiej 11 we Wrocławiu, stanowiącego własność Gminy Wrocław

data zamieszczenia: 18.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Dział Zamówień Publicznych i Umów ZZK, ul.Grabiszyńska 257 we Wrocławiu, pok 105, I piętro lub można przesłać pocztą do siedziby Zamawiającego na adres: ZZK. ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.
REKLAMA