Miasto

Popularne miasta

Wrocław

 • 2428 inwestycje
 • 13184 wiadomości
 • 4169 ogłoszeń
 • 351 firm

Kraków

 • 2550 inwestycje
 • 5501 wiadomości
 • 891 ogłoszeń
 • 182 firm

Warszawa

 • 1653 inwestycje
 • 5828 wiadomości
 • 1 ogłoszeń
 • 284 firm

Poznań

 • 295 inwestycje
 • 1146 wiadomości
 • 119 ogłoszeń
 • 49 firm

Katowice

 • 278 inwestycje
 • 1768 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 53 firm

Lublin

 • 202 inwestycje
 • 1374 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 19 firm

Gdańsk

 • 118 inwestycje
 • 1093 wiadomości
 • 1 ogłoszeń
 • 14 firm

Łódź

 • 75 inwestycje
 • 892 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 27 firm

Białystok

 • 74 inwestycje
 • 367 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 58 firm

Szczecin

 • 73 inwestycje
 • 652 wiadomości
 • 17 ogłoszeń
 • 24 firm

Bydgoszcz

 • 33 inwestycje
 • 290 wiadomości
 • 1 ogłoszeń
 • 11 firm

Toruń

 • 27 inwestycje
 • 365 wiadomości
 • 0 ogłoszeń
 • 3 firm
forum / dolnośląskie - infrastruktura i transport / [Powiat Świdnicki] Inwestycje drogowe
2 20836

[Powiat Świdnicki] Inwestycje drogowe

 • Gregs
  Gregs 4257
  26.02.2007, godz. 17:57
  Wiele odcinków dróg w Powiecie Świdnickim będzie remontowanych w tym roku. To dobra informacja szczególnie dla użytkowników tych dróg, którzy codziennie pokonują wiele kilometrów, aby dojechać do pracy. Nowa nawierzchnia i chodniki pojawią się w miejscowości Piotrowice Świdnickie, gdzie wyremontowany zostanie odcinek od skrzyżowania z drogą 2933D do skrzyżowania z linią kolejową. Koszt prac to ponad 300 tys. zł. Kontynuowane będą prace związane z usuwaniem skutków ubiegłorocznej powodzi. Dotyczy to miejscowości Bolesławiec-Bagieniec-Wiśniowa, gdzie za 700 tys. zł wzmocniona zostanie podbudowa drogi, wykonana warstwa ścieralna na długości 2,2 km a także wykonane zostaną elementy odwodnienia (korytka ściekowe). -" Liczymy, że w przypadku remontu tej drogi uda nam się pozyskać dofinansowanie ze środków budżetu państwa właśnie na cele usuwania skutków powodzi." - mówi Leszek Loch, Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego. Na remont czeka prawie kilometrowy odcinek drogi w miejscowości Borów-Kostrza. Całkowity koszt zadania to kwota ok. 350 tys. zł. Do jego realizacji chcą włączyć się również Gmina Strzegom i Dobromierz. -" Służba Drogowa sfinansuje przygotowanie całej dokumentacji niezbędnej do realizacji tego zadania. Jest to koszt 160 tys. zł. Cieszy nas fakt, że do współudziału przy finansowaniu budowy tego odcinka włączą się również gminy, na których terenie znajduje się ta droga, jak również pobliskie zakłady wydobycia kamienia, których materiały transportowane będą tym odcinkiem drogi." - wyjaśnia Leszek Loch. Prace obejmą wykonanie nowego połączenia, gdyż obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową, nowej podbudowy i nawierzchni. Mocno zniszczona została również nawierzchnia na odcinku od drogi nr 5 w Strzegomiu (ul. Rybna) - Międzyrzecze do drogi wojewódzkiej nr 374. -"W grudniu 2006 r. skierowano na ten odcinek objazd z drogi krajowej nr 5. Ruch był bardzo natężony. Codziennie mnóstwo tirów przejeżdżało tą drogą powiatową i nawierzchnia tego nie wytrzymała. W wielu miejscach została poważnie uszkodzona."- wyjaśnia Dyrektor Służby Drogowej Leszek Loch. Objazd wyznaczono z uwagi na fakt remontu ronda w miejscu ważnego szlaku komunikacyjnego drogi krajowej biegnącej na Wrocław i Jelenią Górę. Służba Drogowa przeznaczyła na ten cel 250 tys. zł. Złożono dodatkowo wniosek o partycypację w kosztach remontu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w wysokości 400 tys. zł. Nowa nawierzchnia i chodniki pojawią się również na odcinku drogi przy ul. H. Pobożnego i K. Odnowiciela w Świdnicy. Budowa chodników będzie wspólnym przedsięwzięciem Służby Drogowej i Urzędu Miasta Świdnica. Całość zadania to 330 tys. zł. Kolejny remont będzie przebiegał na drodze w miejscowości Pastuchów. Wykonana zostanie tam warstwa ścieralna nawierzchni na długości 0,42 km, wyregulowane zostaną ustawione wcześniej krawężniki i wpusty uliczne. Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie powiatu 135 tys. zł. Oprócz remontów w planie finansowym Służby Drogowej znalazł się również imponujący wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok. Kontynuowana będzie inwestycja budowy połączenia Świdnicy i Żarowa z autostradą A4. Na realizację tego zadania otrzymamy dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 32 mln euro. Nasz projekt znajduje się bowiem na liście indykatywnej, gdzie środki na jego realizację są przyznawane poza konkursem. W tym roku w budżecie powiatu na ten cel zabezpieczono 3 mln 337 tys. zł. -" Kontynuować będziemy również inwestycję budowy drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 z drogą wojewódzką 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy" - dodaje Leszek Loch. Koszt tego zadania jest również wysoki, sięga 3 mln zł. W tym roku rozpocznie się realizacja kolejnej inwestycji pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wałbrzyskiej, Kochanowskiego i Polnej w Świdnicy" na kwotę 100 tys. zł Razem na inwestycje przeznaczono prawie 6,5 mln zł. Warto dodać, że także w tym roku Służba Drogowa planuje zakupić sprzęt do utrzymania dróg powiatowych. W wykazie znalazły się takie pozycje, jak: maszyny drogowe na kwotę 250 tys. zł, samochód ciężarowo - osobowy typu Pickup za 100 tys. zł, zamiatarka do ciągnika wraz z oprzyrządowaniem za 35 tys. zł, wiertnica do ustawiania siatek i znaków drogowych za 25 tys. zł oraz samochód ciężarowy skrzyniowy z podnośnikiem za 100 tys. zł. Służba Drogowa dzięki dosprzętowieniu będzie mogła praktycznie samodzielnie zajmować się utrzymaniem letnim i zimowym dróg powiatowych a w przyszłości planuje się zaproponować odpowiednim służbom przejęcie utrzymania dróg wojewódzkich w obrębie naszego powiatu.
 • Gregs
  Gregs 4257
  06.04.2007, godz. 09:40
  Strzegom - Zyskują nowy, lepszy wygląd Kolejne ulice w gminie Strzegom zostały wyremontowane. Tym razem chodzi o ul. Dembińskiego, Bema i drogę na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Wesołej w Strzegomiu oraz ul. Olszańską w Stanowicach. Na ul. Dembińskiego i Bema wykonano nawierzchnię z mieszanką mineralno – bitumiczną na istniejącej podbudowie, o powierzchni 1253 m kw. Z kolei na odcinku drogi od Al. Wojska Polskiego do ul. Wesołej wykonano podbudowę tuczniową z mieszanką mineralno–bitumiczną, o powierzchni 760 m kw. W pierwszym przypadku koszt remontu wyniósł 68 987, 30 zł, zaś w drugim - 73 425, 70 zł. Ul. Olszańska w Stanowicach zyskała nową nakładkę bitumiczną, o powierzchni 1400 m kw. Koszt remontu tej drogi to 46 727, 31 zł. Mieszkańcy ulicy chwalą obecny jej wygląd i dziękują za radykalną poprawę, choć zauważają, że jeszcze jeden odcinek tej ulicy wymaga gruntownego ulepszenia. – Zwłaszcza po deszczu staje się on błotnisty i nie da się tamtędy przejechać – mówi jeden z mieszkańców Stanowic. - Wierzę, że będzie to niedługo zrobione, choć zdaję sobie sprawę, że nie tylko ta droga wymaga poprawy. Ja i inni mieszkańcy tego odcinka ul. Olszańskiej będziemy jednak cierpliwie czekać. Za wykonanie wszystkich prac związanych z remontem tych dróg odpowiedzialne było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. http://portal.swidnica.pl/index.php?pokaz=wiadomosci&numer=1175767159
 • Gregs
  Gregs 4257
  12.04.2007, godz. 17:03
  "Herbapol" bezpieczny Każde wylanie rzeki Pełcznicy w okolicach "Herbapolu" w Stanowicach powodowało większe czy mniejsze straty materialne. Teraz podobna okoliczność już nie grozi, a już na pewno ulegnie zminimalizowaniu, dzięki remontowi wewnętrznej ul. Strzegomskiej prowadzącej do zakładu. Droga dojazdowa do "Herbapolu" oraz pobliskie gospodarstwa domowe były stale narażone na podtapianie przez miejscową rzekę. Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku wykonano niezbędne roboty ziemne, w tym m. in pogłębiono rów przeciwpowodziowy przy zakładzie, oraz zamontowano kładkę dla pieszych. Z kolei w marcu br. przebudowano fragment wewnętrznej ul. Strzegomskiej. Na powierzchni 200 m kw nałożono kostkę brukową i wybudowano niezbędne przyczółki przy kładce. Wszystkie prace pochłonęły kwotę ok. 28 tys. zł, a środki pochodziły z budżetu gminy Strzegom. Jest to kolejna inwestycja zrealizowana w tym roku. Niedawno wyremontowano ul. Bema, Dembińskiego i drogę na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Wesołej w Strzegomiu oraz ul. Olszańską w Stanowicach. Już wkrótce planowany jest remont ul. Kochanowskiego i Wałowej w Strzegomiu, a także drogi w Żółkiewce. Ponadto ruszą prace remontowe związane z wymianą nawierzchni placu parkingowego przy Strzegomskim Centrum Kultury. UM Strzegom
 • Gregs
  Gregs 4257
  25.04.2007, godz. 13:47
  Prace remontowe Na drodze powiatowej w Mrowinach trwają prace związane z odnowieniem nawierzchni z kostki granitowej, które polegają na zerwaniu istniejącej, zniszczonej i bardzo cienkiej warstwy asfaltu. Roboty wykonuje Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego, która równocześnie odnawia pasy na drogach powiatowych w naszej Gminie. UM Żarów
 • Gregs
  Gregs 4257
  03.05.2007, godz. 09:32
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jaworzyna Śląska: wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2940D Bolesławice - Bagieniec - Wiśniowa Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 29.05.2007, godzina 10:00, Starostwo Powiatowe w Świdnicy
 • Gregs
  Gregs 4257
  03.05.2007, godz. 09:39
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,Odział Wrocław,Rejon Wałbrzych Remont obiektu mostowego w ciągu drogi krajowej nr 35 km 32+320 m. Świebodzice Termin składania ofert: 2007-05-10
 • Gregs
  Gregs 4257
  12.05.2007, godz. 00:26
  Bezpieczniej w Olszanach Od wczoraj uczniowie niewielkiej Szkoły Podstawowej w Olszanach w gminie Strzegom nie muszą już obawiać się, że mogą zostać potrąceni przez samochód przejeżdżający tuż obok ich szkoły. Powiat Świdnicki wspólnie z Gminą Strzegom sfinansował budowę chodnika przy szkole i dodatkowo zamontował bariery ochronne, zabezpieczające przed ruchem komunikacyjnych, jaki odbywa się na skrzyżowaniu przebiegającym praktycznie przed wejściem do budynku szkoły. -"Jesteśmy bardzo zadowoleni z realizacji tej inwestycji. Starania o wybudowanie chodnika i barier rozpoczęliśmy już w 2005 roku. Do tego dołączyli się zaniepokojeni o swoje pociechy rodzice. Przy szkole praktycznie nie było żadnego chodnika. A tu jest skrzyżowanie i dość spore natężenie ruchu drogowego. To tylko szczęście, że do tej pory nie zdarzył się tu żaden wypadek z udziałem naszych uczniów." - mówiła dyrektor szkoły Maria Karkowska. Realizacja tej inwestycji była konieczna również z innych względów. Szkołę w Olszanach tworzą dwa położone po przeciwnych stronach ulicy budynki. Do tego w jednym z nich nie ma toalet więc uczniowie w ciągu dnia kilka razy muszą przechodzić przez ulicę. Wybudowanie bezpiecznego chodnika było bardzo potrzebne. Do szkoły uczęszcza w sumie 78 uczniów. Są to uczniowie z Olszan a także przyjezdni z pobliskiej miejscowości - Modlęcina. Realizację inwestycji po połowie sfinansowały budżety powiatu i gminy Strzegom. Monika Żmijewska Rzecznik Prasowy
 • Gregs
  Gregs 4257
  18.05.2007, godz. 00:05
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego, ul. Powstańców 12, 58-140 Jaworzyna Śląska, woj. dolnośląskie, tel. 074 8514070, e-mail: przetargi@sdps.swidnica.pl . Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2909D nad rzeką Bystrzycą w miejscowości Bystrzyca Dolna. Zakres prac obejmuje roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych; roboty mostowe: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie na obiekcie, ustroje nośne, podpory, dylatacje, hydroizolacja, roboty wykończeniowe Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.06.2007, godzina 10:00, Starostwo Powiatowe w Świdnicy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 58-100 Świdnica, II piętro pok. 226. Data zakończenia inwestycji: 15.11.2007 http://www.przetargi.egospodarka.pl/276 ... 007_2.html
 • Gregs
  Gregs 4257
  19.05.2007, godz. 12:17
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Urząd Gminy Świdnica, do kontaktów: Jarosław Socha, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 074 8523067 w. 209, fax 074 8521226 w 400, e-mail: przetargi@gmina.swidnica.pl. Przebudowa drogi gminnej we wsi Panków wraz z odwodnieniem Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej we wsi Panków wraz z odwodnieniem dz. nr 242,265 o długości 451 mb (od km 0 do km 0+450,96 - przekrój nr 11) obejmować będzie: - wykonanie koryta głębokości 30cm, - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm, - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr.10 cm. - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwy wiążącej gr. 4 cm, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - warstwy ścieralnej gr. 3 cm, - częściowe okrawężnikowanie nawierzchni krawężnikami drogowymi na fundamencie betonowym, - zamontowanie obrzeży betonowych na wjazdach, - wykonanie poboczy na szerokości 1m z klińca kamiennego grubości 10 cm stabilizowanego mechanicznie, - remont i wykonanie nowych przepustów rurowych pod zjazdami, - wykonanie odcinkowej kanalizacji deszczowej z rura PVC wraz ze studniami i kratami ściekowymi, - remont i umocnienie skarp rowów przydrożnych. data zakończenia inwestycji: 31.08.2007 Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 15.06.2007, godzina 10:30, Gmina Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Swidnica, pok. 210 I p. http://www.przetargi.egospodarka.pl/283 ... 007_2.html
 • Gregs
  Gregs 4257
  24.05.2007, godz. 16:32
  Świebodzice Wygodniej i bezpieczniej Po rozmowach burmistrza Bogdana Kożuchowicza z Zarządem Dróg Powiatowych w Świdnicy, zarządca wyremontował część chodnika w Cierniach oraz wykonał odwodnienie drogi w miejscu, w którym po każdej większej ulewie tworzyła się ogromna kałuża. Dzięki porozumieniu z ZDP powstało blisko 150 metrów chodnika. UM Świebodzice
 • Gregs
  Gregs 4257
  24.05.2007, godz. 17:26
  http://www.sdps.swidnica.pl Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego - jest jednostką organizacyjną Powiatu Świdnickiego, powstałą po reorganizacji utworzonego z dniem 1 stycznia 1999 r. (uchwała Nr III/16/99 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 29 stycznia 1999 r.) Zarządu Dróg Powiatowych i działa w oparciu o „Regulamin organizacyjny” uchwalony przez Zarząd Powiatu w Świdnicy od dnia 13.09.2006r. Podstawowe zadania, jakie stoją przed SDPŚ to szeroko rozumiana troska o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, bieżące utrzymanie dróg oraz poprawa stanu technicznego, polegająca głównie na uzupełnieniu ubytków w nawierzchniach, likwidacji spękań i rakowin, ale również: poprawa oznakowania pionowego i poziomego, poprawa widoczności, dbałość o przydrożną zieleń i stan urządzeń odwodnieniowych. Zobacz: SCHEMAT ORGANIZACYJNY SDPŚ PODSTAWOWE ZADANIA SDPŚ: 1. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej. 2. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych. 3. Pełnienie funkcji inwestora. 4. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu. 6. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych. 7. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych. 8. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających. 9. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników. 10. Utrzymywanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym. 11. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych. 12. Wydawanie zezwoleń na organizację zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia w organizacji ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny. 13. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia. 14. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu. 15. Podejmowanie działań i czynności z zakresu wprowadzania, funkcjonowania i utrzymywania w stanie dobrej widoczności i estetyki znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 16. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządami oraz innymi jednostkami zewnętrznymi w tym z policją w zakresie utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego. 17. Organizacja prac zimowego utrzymania dróg, zapewnienie informacji i łączności. Działania te mają na celu głównie poprawę bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych. Zasoby techniczne [i:2tgc7brn] Dynamiczne inwestowanie w tą jednostkę pozwoliło na unowocześnienie bazy sprzętowej , a także zwiększenie liczby pracowników. Drobne remonty wykonane własnym sumptem pozwalają obniżyć koszta niż w przypadku korzystania z firm zewnętrznych[/i:2tgc7brn] Unimog - wielozadaniowy samochód firmy Mercedes Benz. Służy do różnych prac utrzymaniowych na drogach w zależności od doczepionego osprzętu. Nieodzowny przy ZUD (Zimowym Utrzymaniu Dróg). Koparko-ładowarka New Holland - wielofunkcyjna maszyna przydatna do prac w pasie drogowym (utrzymanie poboczy i rowów odwadniających), pomocna także przy Akcji "Zima". Ciągnik Pronar 1025A o mocy 105 KM. Na zdjęciu z doczepioną ładowarką. Recykler - przerabia zerwany stary asfalt i pozwala go ponownie wykorzystać do naprawy dróg. Dzięki temu oszczędza się na transporcie kruszywa, nowej masie bitumicznej, odpada także konieczność składowania zerwanej starej nawierzchni. Remonter (patcher) - nowoczesne urządzenie, które służy do cząstkowych napraw dróg przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej. Przy jego pomocy likwiduje się lokalne ubytki w nawierzchni, spękania po zimie, wyrównuje krawędź jezdni, oraz naprawia nawierzchnię w okolicach studzienek i włazów kanalizacyjnych.
 • Gregs
  Gregs 4257
  12.06.2007, godz. 23:24
  Nowy chodnik w Świebodzicach: Na początku tego roku zwróciliśmy się do wszystkich gmin Powiatu Świdnickiego z propozycją współdofinansowania budowy chodników. Po Olszanach w gminie Strzegom, gdzie wybudowany został chodnik przy szkole, może pokazać kolejną zrealizowaną inwestycję. Nowy chodnik, o długości ok. 50 m, powstał w Świebodzicach przy ul. Ciernie (droga powiatowa nr 2914D). Koszt wyniósł 21 tys. zł. Początek robót, 03.05.2007. Efekt końcowy, 06.06.2007. SDPŚ
 • Gregs
  Gregs 4257
  12.06.2007, godz. 23:27
  Będzie remont dróg w Międzyrzeczu: Po przeprowadzeniu objazdu z drogi krajowej nr 5 przez Międzyrzecze (gmina Strzegom) stan dróg w tej miejscowości bardzo się pogorszył. Chodzi o ciąg dróg: ul. Rybna w Strzegomiu - Międzyrzecze, 2943D Międzyrzecze, 2881D Międzyrzecze - do drogi woj. nr 374. Drogi te nie były przygotowane na przyjęcie aż tak dużego ruchu. Po naszych prośbach skierowanych do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza drogami krajowymi, zgodziła się ona współfinansować naprawę wymienionych dróg. Na razie wyglądają one tak jak na poniższych zdjęciach, ale to się zmieni. SDPŚ
 • Gregs
  Gregs 4257
  27.06.2007, godz. 09:26
  Ogłoszenie z dnia 2007-06-21 Świdnica: Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 1030,1061,1063/2 w miejscowości Witoszów Dolny Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Witoszów Dolny na odcinku 160mb obejmująca wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odbudową i okrawężnikowaniem obustronnym nawierzchni krawężnikami drogowymi na ławie betonowej. data zakończenia: 25.08.2007. http://www.przetargi.egospodarka.pl/104 ... 007_2.html
 • Gregs
  Gregs 4257
  27.06.2007, godz. 10:35
  Strzegom Parking przy SCK Zakończył się trwający od ponad dwóch miesięcy remont obszaru parkingu przy ulicy Paderewskiego 36, obok Strzegomskiego Centrum Kultury. Po dziurawym, poniszczonym parkingu , popisanych murach SCK i porastających wokół krzakach nie ma już śladu. Wyremontowany i zmodernizowany teren zyskał nowy, wspaniały wygląd. Prace remontowe parkingu, które w sumie trwały od 12 kwietnia do 22 czerwca br. wykonywało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ze Świebodzic. W ramach tych robót na parkingu położono nową nawierzchnię z kostki betonowej, oraz wykonano ścieżki i podjazd znajdujący się od strony ulicy Legnickiej. Ponadto dokonano rozbiórki schodów bocznych oraz murów przy schodach od strony zaplecza budynku SCK, które zastąpiono nowymi metalowymi barierkami, a także wykonano częściową naprawę elewacji od strony placu i zaplecza Strzegomskiego Centrum Kultury. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł gminę około 140 tys. zł. Dodać jeszcze należy, że Zakład Usług Komunalnych zajął się zagospodarowaniem obszar obok parkingu i teraz w miejscu brzydko porastających krzaków, znajdują się piękne kolorowe klomby z kwiatami, wszędzie jest czysto i zielono. UM Strzegom
 • Gregs
  Gregs 4257
  06.07.2007, godz. 16:31
  Remonty dróg w gminie Strzegom Dwie kolejne drogi w gminie Strzegom zostały wyremontowane. Te naprawy na pewno pozytywnie wpłyną na stan bezpieczeństwa w naszej gminie. Remonty były przeprowadzane na dwóch gminnych drogach - w Żółkiewce i w Tomkowicach. Prace wykonało Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów na przełomie czerwca i lipca. W Żółkiewce przeprowadzono remont nawierzchni asfaltowej przez położenie 1600 m2 asfaltu. Koszt tych prac wyniósł 53 tys. złotych. W Tomkowicach natomiast wyremontowano docinek drogi wewnętrznej do boiska sportowego. Tam położono 354 m2 asfaltu. Prace kosztowały 21 tys. 960 złotych. Obiór obu dróg odbył się 5 lipca. Wziął w nim udział burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz. UM Strzegom
 • Gregs
  Gregs 4257
  10.07.2007, godz. 22:42
  Strzegom Ulica Wałowa już po remoncie Władze Strzegomia dbają o stan dróg w gminie. Niedawno oddano do użytku nowo wyremontowane drogi w Tomkowicach i w Żółkiewce. Teraz natomiast zakończył się remont ulicy Wałowej w Strzegomiu. Remont ulicy Wałowej polegał na położeniu nawierzchni asfaltowej o powierzchni 1310 m2. Wykonawcą remontu było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych "Inbud" z Dzierżoniowa. Prace przeprowadzane były na przełomie czerwca i lipca, a ich koszt wyniósł ok. 65 tys. złotych. Odbiór ulicy odbył się 9 lipca. Wzięli w nim udział - burmistrz Strzegomia Lech Markiewicz oraz zastępca burmistrza Wiesław Witkowski. UM Strzegom
 • Gregs
  Gregs 4257
  19.07.2007, godz. 23:57
  Dobromierz Nowe inwestycje drogowe Mimo, iż - w porównaniu z niektórymi okolicznymi gminami - w gminie Dobromierz drogi są o wyjątkowo dobrych nawierzchniach, to w roku bieżącym ulegną znacznej poprawie. Dotychczas wykonano cząstkową naprawę dróg w miejscowościach: Dobromierz, Kłaczyna, Jugowa, Roztoka, Czernica, Gniewków i Dzierzków. Położono też nowy dywanik asfaltowy na ul. Krótkiej w Dobromierzu o długości 300 mb i na drodze dojazdowej do Dobromierza, koło stacji benzynowej, o długości 335 mb, łącznie 3294 m2. Nie oznacza to jednak, że wszystkie drogi są w tak dobrym stanie. Dlatego jeszcze w bieżącym roku planowane jest położenie dywanika na ul. Rzecznej w Roztoce, poczynając od mostu w dolnej części wsi, aż do jej końca w kierunku Borowa i odnogi tej drogi w kierunku bloku, o łącznej długości 760 mb oraz na ul. Sportowej, o łącznej 900 mb. Obie te drogi będą wykonane przy wsparciu dotacjami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Rozpoczęto również prace przygotowawcze do wykonania nowych nawierzchni asfaltowych na kolejnych drogach w roku przyszłym. Jedna z nich to droga Dzierzków - Gniewków, po lewej stronie Nysy Szalonej, poczynając od mostu w Dzierzkowie, aż do świetlicy w Gniewkowie. Druga, to droga Borów - Roztoka, od zakładu pana Hyżyńskiego do zakładu pana Matkowskiego. Głównym celem przebudowy tej drogi jest próba wyeliminowania samochodów ciężarowych ze wsi Borów i puszczenia ich drogą przez tereny niezabudowane. Wykonanie tych dwóch dróg również planowane jest przy wsparciu środkami dotacyjnymi. Informacja ta odnosi się do dróg będących własnością Gminy. Trzeba dodać, że także drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe - biegnące przez gminę - są w dobrym stanie. Gmina Dobromierz
 • Darek
  Darek 5485
  27.07.2007, godz. 13:05
  Coraz lepsze drogi w powiecie świdnickim 2007-07-27, Regional.pl Zakończył się gruntowny remont dwóch dróg powiatowych: w miejscowości Piotrowice Świdnickie i w Pastuchowie. W Piotrowicach Świdnickich wyremontowano drogę na odcinku 782 m, od skrzyżowania z drogą 2935D do skrzyżowania z linią kolejową. Prace obejmowały m.in. położenie nowej warstwy asfaltu, tzw. warstwy ścieralnej, na wcześniej wyrównaną powierzchnię. Dodatkowo wybudowano 422 m kw. nowego chodnika, przestawiono krawężniki i wyregulowano studzienki uliczne. Łącznie inwestycja ta, której wykonawcą było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, kosztowała 288 tys. zł. Natomiast w Pastuchowie po nowym asfalcie można jeździć na odcinku 435 m. W tej miejscowości prace, oprócz położenia betonu asfaltowego na powierzchni 2.560 m kw., obejmowały wyrównanie podbudowy, regulację krawężników i wpustów studzienek ulicznych. Koszt remontu tej drogi to 105 tys. zł. -To już kolejne drogi, jakie wyremontowaliśmy w tym roku. Z pewnością ułatwi to komunikację mieszkańcom wsi oraz osobom przez nie przejeżdżającym. Zdecydowanie poprawi się również ich wygląd- cieszy się dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego Leszek Loch. Monika Żmijewska
 • Gregs
  Gregs 4257
  04.08.2007, godz. 13:47
  Jaworzyna Śląska Nowe drogi w gminie W dniu 23.07.2007 roku dokonano odbioru remontu dróg biegnących przez wsie Gminy Jaworzyna Śląska - w Piotrowicach odcinek około 800 metrów, wraz z chodnikiem o długości 300 metrów, oraz drogi w Pastuchowie odcinek 420 metrów, wykonane przez Służbę Drogową Powiatu Świdnickiego, który jest zarządcą powyższych dróg. Drogi te ułatwią komunikację mieszkańcom wsi, oraz osobom przejeżdżającym przez wsie, poprawią bardzo ich estetykę. W odbiorze uczestniczył Pan Roman Etel Członek Zarządu Powiatu, Pan Leszek Loch - Dyrektor Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, Burmistrz Jaworzyny Śląskiej - Grzegorz Grzegorzewicz, Sekretarz Gminy Jaworzyna Śląska - Pan Tomasz Strzałkowski oraz Kierownik Referatu Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej - Pan Marek Mazur. UM Jaworzyna Śląska
 • Gregs
  Gregs 4257
  04.08.2007, godz. 13:51
  Mur oporowy w Szymanowie Zakończyliśmy remont muru oporowego wzdłuż drogi 2919D w Szymanowie (gmina Dobromierz). Jego stan zagrażał drodze, która podczas wezbrań była już podmywana przez wodę. Naprawę przeprowadziliśmy w lecie, bo w tym czasie poziom wody i siła nurtu Potoku Szymanowskiego jest najmniejsza. Fatalny obraz muru w Szymanowie przed remontem. Prace remontowe i ich efekt (po prawej). SDPŚ
 • Gregs
  Gregs 4257
  04.08.2007, godz. 13:55
  Ratujemy drogi jak możemy Na drodze 2886D Gołaszyce - Siedlimowice od wielu już lat istnieje tzw. przełom, czyli zapadlisko. Przyczyną osiadania drogi w tym miejscu jest woda, która się pod nią gromadzi w gliniastym gruncie. Nasiąknięty niczym gąbka ugina się pod naciskiem ciężkich pojazdów, a akurat tą drogą jeździ ich bardzo dużo, gdyż służy ona ciężarówkom wywożącym urobek z kamieniołomów. Przełom ten naprawiano już kilka razy, ale na nic się to zdało. Zanim przystąpi się bowiem do naprawy nawierzchni asfaltowej, trzeba taki odcinek dobrze odwodnić. Zastosowaliśmy do tego gabiony. Są to kosze ze stalowej siatki wypełnione granitowym tłuczniem. Ustawiliśmy je po obu stronach drogi, zapewnią odprowadzenie wody do rowów i zabezpieczą drogę przed obsuwaniem. Dopiero po tym zabiegu, który wymagał wiele pracy, drogę będzie można naprawić do końca. Przełom na intensywnie eksploatowanej drodze Gołaszyce - Siedlimowice ma 25 m długości. Gdy droga ta była wytyczana, jeszcze nie zwracano uwagi na rodzaj podłoża. Obecnie wykonuje się badania geologiczne i odpowiednio odwadnia drogę, żeby taki problem się nie pojawił. Wykop wzdłuż jezdni, po prawej ustawione w nim kosze gabionowe. Częściowo i całkowicie (po prawej) zasypane gabiony. SDPŚ
 • Gregs
  Gregs 4257
  04.08.2007, godz. 13:58
  Pobocze w Mrowinach i drugi pokos traw Wspólnie z gminą Żarów naprawiliśmy pobocze drogi 2880D w Mrowinach (od strony Żarowa). Pobocze na długości 150 m najpierw wykorytowaliśmy, następnie uzupełniliśmy frezowiną i utwardziliśmy. Wkładem gminy Żarów w to przedsięwzięcie była praca osób zatrudnionych tam na prace interwencyjne. Kontynuujemy koszenie poboczy. Dzięki temu, że mamy Unimoga z kosiarką, na niektórych drogach przystępujemy już do drugiego w tym sezonie pokosu, co prawdopodobnie zdarzyło się po raz pierwszy w historii naszego powiatu. Na drodze 3396D Świdnica - Żarów Unimog kosił już nawet trzeci raz w tym roku. SDPŚ
 • Gregs
  Gregs 4257
  04.08.2007, godz. 14:04
  Lepsze drogi w Piotrowicach Świdnickich i Pastuchowie Zakończył się właśnie gruntowny remont dwóch dróg powiatowych, w miejscowości Piotrowice Świdnickie (droga 2880D) i w Pastuchowie (droga 2931D). Dziś, to jest 23 lipca, odbyło się odebranie robót. W Piotrowicach Świdnickich wyremontowano drogę na odcinku 782 m, od skrzyżowania z drogą 2935D do skrzyżowania z linią kolejową. Prace obejmowały m. in. położenie nowej warstwy asfaltu, tzw. warstwy ścieralnej, na wcześniej wyrównaną powierzchnię. Prócz tego wybudowano 422 m kw. nowego chodnika, przestawione zostały też krawężniki i wyregulowano studzienki uliczne. Łącznie prace kosztowały 288 tys. zł, ich wykonawcą było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. W Pastuchowie po nowym asfalcie można jeździć na odcinku 435 m. Tutaj prace, oprócz położenia betonu asfaltowego na powierzchni 2.560 m. kw., obejmowały także wyrównanie podbudowy, regulację krawężników i wpustów studzienek ulicznych. Koszt remontu, który również jest dziełem ŚPBDiM, wyniósł 105 tys. zł. SDPŚ
 • Gregs
  Gregs 4257
  04.08.2007, godz. 14:08
  Nowoczesna technika wkroczyła do SDPŚ Znaczący krok naprzód w utrzymaniu dróg w naszym powiecie. Mamy program do ciągłego monitorowania pojazdów, który wykorzystuje system GPS. Wszystkie nasze samochody dostawcze, Unimoga, ciągniki i koparkę wyposażyliśmy w odbiorniki GPS. Na podstawie sygnałów radiowych nadawanych przez satelity ustalają dokładne położenie pojazdu w czasie rzeczywistym. Następnie informacja ta przekazywana jest do komputera w siedzibie SDPŚ, na ekranie którego można zobaczyć, gdzie się w danym czasie ów pojazd znajduje. Wiadomo także, czy pracuje i jakie jest jego zużycie paliwa. Komputer odnotowuje również trasę, którą jechał w danym dniu, gdzie się zatrzymywał i ile czasu trwał postój. Zbiera też informacje o ilości zatankowanego paliwa. Wszystkie te dane pokazuje w postaci kart pracy, raportów i wykresów. Wiedza ta pozwoli lepiej kontrolować pojazdy i efektywniej je wykorzystywać. Z pewnością nowy program będzie bardzo pomocny w dysponowaniu pojazdami, przyda się też w czasie Akcji Zima. SDPŚ