REKLAMA

Opinie o [Wrocław] Rynek 24/27 (7)

Napisz komentarz
Orzech
Remont elewacji ciągu kamienic na Rynku 24-27, należących do ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
Orzech
Ogłoszenie z dnia 2012-10-25

Wrocław: Remont elewacji kamienic we Wrocławiu przy Rynek-Ratusz 24-27

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont elewacji kamienic we Wrocławiu przy Rynek-Ratusz 24-27 (do wysokości pierwszego gzymsu elewacji).

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2012.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Kultury i Sztuki, Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, pok. nr 15.
Orzech
Ciąg kamieniczek Rynek-Ratusz 24-27 :

302480.jpg
Foto: Zuf - www.dolny-slask.org.pl
Orzech
Dla porównania - przed wojną stały w tym miejscu takie oto kamienice:

3400518.jpg

1945 rok :(

60314.jpg

Zdjęcia pochodzą z: www.dolny-slask.org.pl [/b]
Maciej Fuławka
Maciej Fuławka
Maciej Fuławka
REKLAMA