DODAJ

Potrzeba większych pieniędzy na utrzymanie zabytków

Dolny Śląsk
Potrzeba większych pieniędzy na
Tomasz Matejuk
2016-11-09 10:24:33
Dolny Śląsk jest najbogatszym w zabytki regionem w kraju, ale ich stan od wielu lat jest bardzo zły. Co gorsza, w 2017 roku Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków ma dostać od rządu bardzo skromną kwotę na dotowanie remontów zabytkowych pałaców lub kościołów. Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia wraz z innymi organizacjami walczącymi o dolnośląskie dziedzictwo przygotowało petycję do posłów z Dolnego Śląska, aby postarali się o większe pieniądze na utrzymanie zabytkowych skarbów naszego regionu.
 
W projekcie Budżetu Państwa na 2017 r. (podobnie jak w latach ubiegłych) zaplanowano kwotę 947 tys. zł dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Oznacza to, że na każdy wpisany do rejestru zabytek w regionie będzie mógł przeznaczyć on ok… 11,30 zł. To rażąco niska kwota, zwłaszcza, że np. Małopolska i Podkarpacie otrzymają odpowiednio 107,57 zł i 208,20 zł.
 
– Jeśli budżet państwa na przyszły rok zostanie przyjęty w obecnym kształcie, to Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie będzie w stanie dotować remontów zabytków nieruchomych, takich jak niszczejące kościoły lub pałace. Pamiętajmy, że około połowa z nich wymaga remontu kapitalnego lub zabezpieczającego – ostrzega Marek Karabon z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, które wraz z organizacją Akcja Miasto koordynuje tę inicjatywę.

TUMW


W otwartej dla mieszkańców petycji do posłanek i posłów z Dolnego Śląska aktywiści apelują, aby reprezentanci naszego regionu podjęli starania o zmianę projektu Budżetu Państwa na rok 2017. Stowarzyszenia proponują przede wszystkim, aby pieniądze na utrzymanie zabytków przez konserwatorów wojewódzkich były dzielone proporcjonalnie, z kwotą budżetu dopasowaną do liczby zabytków rejestrowych będących pod opieką konserwatorów w każdym z regionów. 

To rozwiązanie sprawiedliwe, które zarazem nie zmusi państwa do sięgnięcia głębiej do kieszeni – łączna kwota przeznaczona na ten cel pozostanie bez zmian, inne będą tylko proporcje w jej podziale na regiony. Dla Dolnego Śląska – obecnie najbardziej poszkodowanego ze wszystkich województw – oznacza to zwiększenie funduszy o około 3 miliony złotych rocznie.

TUMW

 
– Postulujemy wprowadzenie serii poprawek do Budżetu Państwa, zapewniających sprawiedliwy podział funduszy na poszczególne województwa. Ma on odzwierciedlać liczbę zabytków rejestrowych będących pod opieką poszczególnych Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, czyli skalę stojącego przed nimi zadania – wyjaśnia Marek Karabon.
 
Petycję ws. interwencji posłów dotyczącej finansowania zabytków Dolnego Śląska może w minutę wysłać każdy zainteresowany pod adresem www.hipermiasto.com.

– Takie działania potrafią przynieść dobre efekty. We Wrocławiu dzięki szerokiemu zainteresowaniu i sprzeciwowi mieszkańców udało się uchronić przed zburzeniem zabytkowy elewator zbożowy przy ul. Rychtalskiej. Wierzymy, że podobny sukces przyniesie i ta inicjatywa. Liczymy, że Dolnoślązacy za pomocą udostępnionej przez nas petycji skutecznie zawalczą o dziedzictwo swojego regionu – kończy Marek Karabon z TUMW.