DODAJ

Podsumowanie drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 w Katowicach

Budynki użyteczności publicznej / Katowice
Podsumowanie drugiego dnia Europejskiego
graviteo
2015-04-22 11:13:05

Energetyka, motoryzacja, zdrowie, inwestycje komunalne, ochrona środowiska, polityka zagraniczna, innowacje w przemyśle - drugiego dnia VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress - EEC) odbyło się ponad 60 sesji tematycznych.


 


Energia w biznesowych i politycznych kontekstach - to obszar tematyczny, który skupił uwagę największej grupy uczestników drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Przyczyniły się do tego: waga tematyki, liczba sesji, ale także obecność komisarza ds. działań w dziedzinie klimatu i energii, Miguela Arias Cańete. Blok tematyczny związany z energetyką objął zestaw sześciu debat traktujących o rynku energii, inwestycjach, polityce energetycznej i wizji europejskiego sektora energii.


 


- Z punktu widzenia Unii Energetycznej najważniejsze jest zmodernizowanie rynku energii w Unii Europejskiej, bo wciąż jesteśmy zbyt mocno uzależnieni od dostaw surowców energetycznych z zewnątrz - ocenił Cańete w trakcie sesji ,,Unia Energetyczna - konkurencyjna, bezpieczna i zrównoważona energia dla europejskiego przemysłu".


 


Mówiono także o tym, że niezbędne jest ukończenie budowy rzeczywistego wewnętrznego rynku energii w ramach Unii, stworzenie odpowiedniego klimatu inwestycyjnego, niezbędnego do zachęcenia sektora prywatnego do lokowania kapitału w tym sektorze, a także promowanie gospodarki wykorzystującej technologie niskoemisyjne. Musimy poszukiwać nowych dróg do modernizacji europejskiego przemysłu energetycznego, który w ciągu najbliższych dwudziestu lat w znacznej mierze będzie już wyeksploatowany. Inwestycje modernizacyjne w europejskiej energetyce pochłoną astronomiczną kwotę biliona euro.


 


W trakcie debat o energii podkreślano wagę bliższej współpracy międzygranicznej i budowy interkonektorów, umożliwiających przesył energii pomiędzy poszczególnymi krajami Unii. To warunek przezwyciężenia krajowej fragmentacji systemu energetycznego w UE, a w konsekwencji obniżenia cen energii na terenie Unii i zmniejszenia poziomu zależności Unii od dostaw paliw z zewnątrz.


 


O konieczności łączenia europejskiej energetyki i infrastruktury z myślą o wspólnym bezpieczeństwie mówiono w jednej z kluczowych debat drugiego dnia Kongresu - ,,Scalanie Europy" . Na cel tych działań wskazał prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-20012, prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący rady EEC: - Żeby energia nie była już nigdy wykorzystywana jako narzędzie geopolityczne.


 


Z kolei podczas sesji poświęconej Afryce, wiele osób wskazywało na konieczność zaistnienie firm europejskich na tym przyszłościowym rynku. - Na Afrykę patrzy się dzisiaj tak, jak na Chiny 30 lat temu i na Indie 20 lat temu. Ma to związek z tym, że Afryka powoli staje się centrum światowej działalności gospodarczej - mówił Mankeur Ndiaye, minister spraw zagranicznych Senegalu.


 


Ciekawą informacją podzielił się z uczestnikami sesji ,,Wspólne inwestycje europejskie" Marcin Mochocki, pełnomocnik zarządu ds. inwestycji w PKP PLK. PKP PLK planują wydać na modernizację linii kolejowych ok. 50 mld zł w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych na lata 2014-2020.


 


Drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyło się ponad 60 sesji tematycznych, dyskusji i spotkań m.in. III Forum Gospodarcze Afryka - Europa Centralna, IV Forum Gospodarcze Europa - Chiny i wręczenie nagród PARP.