II Europejski Kongres MŚP w Katowicach już dziś

II Europejski Kongres MŚP w Katowicach już dziś

Katowice
graviteo
REKLAMA

Wicepremier Waldemar Pawlak, minister Elżbieta Bieńkowska, Lech Wałęsa - to tylko część gości, którzy pojawią się na inauguracji II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który już w poniedziałek 24 września rozpocznie się w Katowicach.

Podczas II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który potrwa od 24 do 27 września, przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz administracji rządowej i samorządowej będą rozmawiali o możliwościach biznesowych, jakie dziś otwierają się przed przedsiębiorcami. Podczas ponad 60 sesji, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Akademii Muzycznej oraz w Gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 250 ekspertów z Polski i zagranicy odpowie na wszystkie pytania dotyczące innowacji, nowoczesnego zarządzania w mikro, małej i średniej firmie oraz perspektyw rozwoju na zagranicznych rynkach.

Pierwszy dzień: konferencja prasowa, delegacje z Kancelarii Prezydenta, Rządu, Parlamentu Europejskiego i przedstawiciele 21 państw

24 września, w samo południe w Auli im. Bolesława Szabelskiego na Akademii Muzycznej w Katowicach rozpocznie się sesja inaugurująca II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O godz. 13.00 w Auli Szabelskiego na Akademii Muzycznej w Katowicach z dziennikarzami spotkają się wszyscy najważniejsi goście Kongresu. W spotkaniu wezmą udział:


Lech Wałęsa - Prezydent RP w latach 1990 - 1995
Waldemar Pawlak - Wicepremier, Minister Gospodarki
Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego
Grażyna Henclewska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Tomasz Tomczykiewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Maciej Jankowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Jacek Krawczyk - Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, Wiceprezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN
Adam Szejnfeld - Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2007-2009
Zygmunt Łukaszczyk - Wojewoda Śląski
Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego
Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice
Marek Goliszewski - Prezes Business Centre Club
Adam Mokrysz - Wiceprezes Grupy Firm  Mokate
Janusz Steinhoff - Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu
Tadeusz Donocik - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Konferencję prasową poprowadzi dziennikarz TVP Katowice - Pan Adam Sojka


Tego dnia, goście Kongresu wezmą udział również w sesji plenarnej dotyczącej współpracy nauki, biznesu i samorządu na rzecz rozwoju nowoczesnej gospodarki. Panele dyskusyjne poprowadzą Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej i Janusz Steinhoff - Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej W Katowicach.

Podczas II Europejskiego Kongresu MŚP nie zabraknie gości z zagranicy. W przyszłym tygodniu w Katowicach pojawią się m.in.: delegacje z Rosji, Chorwacji, Azerbejdżanu, Białorusi, Ukrainy, Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej. Podczas pierwszych dwóch dni Kongresu o perspektywach MŚP będą dyskutować m.in. Christian Weinberger - Doradca Polityczny w Dyrekcji ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej, Henri Malosse - Przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Ivan Vrdoljak - Minister Budownictwa i Planowania Przestrzennego Republiki Chorwacji.

W II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach wezmą też udział m.in.  Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Aleksander Kwaśniewski - Prezydent RP w latach 1995 - 2005, Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, posłowie, władze województwa śląskiego, małopolskiego, opolskiego oraz przedstawiciele środowiska naukowego i otoczenia biznesu.


Dzień drugi: polskie przedsiębiorstwo od kuchni

Badania prowadzone przez ekspertów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - m.in. prof. Witolda Orłowskiego oraz dr Piotra Raźniewskiego - dowodzą, że mali przedsiębiorcy wolą brawurowe szarże od mozolnego strategicz­nego planowania wojen. Swoją działalność częściej opierają o własne doświadczenie i intuicję, niż o strategiczne planowanie. A to właśnie dobre zarządzanie jest kluczem do długofalowego rozwoju firmy. O tym, jak w sposób skuteczny i nowoczesny zarządzać małym i średnim przedsiębiorstwem, porozmawiamy drugiego dnia II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

We wtorek 25 września prelegenci i uczestnicy Kongresu porozmawiają m.in. o zarządzaniu strategicznym, sposobach finansowania i promocji działalności przedsiębiorstw sektora MŚP, współpracy ludzi biznesu z Polski z partnerami z Ukrainy i Szwajcarii.

Drugiego dnia Kongresu około godz. 13.00 dziennikarze będą mogli wraz z gośćmi z zagranicy odwiedzić Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach-Ligocie. Wówczas ambasadorowie Kazachstanu i Białorusi, przedstawiciele Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, ministrowie Republiki Kirgiskiej, Azerbejdżanu, Chorwacji będą przyglądać się, jak działają polskie przedsiębiorstwa.


Dzień trzeci: innowacyjna gospodarka

REKLAMA


Największą popularnością wśród uczestników rejestrujących się na II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw cieszył się panel dyskusyjny dotyczący możliwości stworzenia u nas centrum innowacji podobnego do Doliny Krzemowej. To właśnie tematyka innowacji zdominuje trzeci dzień Kongresu. W środę 26 września uczestnicy Kongresu zastanowią się także nad przedsiębiorczością kobiet, możliwościami inwestowania wokół infrastruktury sportowej, możliwościami rozwijania współpracy z przedsiębiorstwami zza wschodniej granicy, m.in. z Rosji, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Giełda 

Dzień czwarty: przedsiębiorczość w praktyce

Ostatni dzień II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw to próba spojrzenia okiem praktyka na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Tego dnia przedsiębiorcy wezmą udział w warsztatach dotyczących zarządzania i bezpieczeństwa informacji. Odbędą się też panele dotyczące małych firm w otoczeniu górnictwa, wsparcia eksportowego MŚP i szans, jakie dają przedsiębiorcom specjalne strefy ekonomiczne.

Jeszcze można się zarejestrować!

Podczas II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 24-27 września w Katowicach przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz administracji będą rozmawiali o rozwiązaniach dla biznesu i możliwościach, jakie otwierają się przed przedsiębiorcami. Chociaż internetowa rejestracja na Kongres zakończyła się, osoby, które nie zdążyły się zarejestrować mogą wziąć udział w Kongresie. Wystarczy w dniu wydarzenia zgłosić się do rejestracji.

Z dumą chciałbym podkreślić, że w tym roku nasza inicjatywa cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem - mówi Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która jest organizatorem Kongresu. - Statystyki wyraźnie pokazują, że druga edycja Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw z pewnością zyska na skali i znaczeniu całego spotkania. Na Kongres zarejestrowało się ponad 2 tys. osób, w poszczególnych panelach weźmie udział 6 tys. uczestników, powiększyło się grono znamienitych patronów honorowych. Sama formuła Kongresu również uległa zmianie: mamy więcej zajęć warsztatowych, więcej spotkań z praktykami i doradcami. Podczas 60 paneli poruszymy najważniejsze  - mówi Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Więcej informacji na stronie internetowej www.kongresmsp.eu

InSilesia.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia

 

źródło: Europejski Kongres MŚP

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA