Pierwszy dzień II Europejskiego Kongresu MŚP za nami

Pierwszy dzień II Europejskiego Kongresu MŚP za nami

Katowice
graviteo
REKLAMA

Rozpoczął się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach! 24 września Tadeusz Donocik - prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w towarzystwie wielu znamienitych gości zainaugurował jedno z najważniejszych spotkań przedstawicieli małego i średniego biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej.

- Mówi się, że małe jest piękne. Ja powiem więcej: małe jest nie tylko piękne, ale też odporne na kryzys. Polska i Niemcy to kraje Unii Europejskiej, gdzie udział  małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce krajowej jest większy. Dzięki temu, kraje te lepiej sobie radzą w tak niepewnym czasie. Małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą narodu. Cieszę się, że mogę wziąć udział w II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dziś tu w Katowicach bije serce polskiej gospodarki - 
mówił wicepremier Waldemar Pawlak pierwszego dnia Kongresu.

 - Małe i średnie przedsiębiorstwa możemy traktować jak lekarzy polskiej gospodarki. Nie ponoszą odpowiedzialności za chorobę, z którą gospodarka teraz walczy, ale  są jedynym ratunkiem na kryzys - dodał prof. Jerzy Buzek.

W uroczystkościach otwierających II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw wzięli udział m.in. Lech Wałęsa - prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995, Waldemar Pawlak - Wicepremier i Minister Gospodarki, prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego, Maciej Jankowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej  Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego, Zygmunt Łukaszczyk - Wojewoda Śląski, prof. Wiesław Banyś - Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Piotr Uszok - prezydent Katowic, Jacek Krawczyk - wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, Wiceprezydent Polskiej Konfederacji  Pracodawców Prywatnych LEWIATAN.

 Pierwszego dnia Kongresu odbyły się pierwsze panele dotyczące współpracy samorządu, nauki i gospodarki, które poprowadzili Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej  i Janusz Steinhoff - Przewodniczący Rady Programowej Kongresu.

 W poniedziałek nagrody Programu "Samorząd, który wspiera MŚP" otrzymały gmina Pawłowice, gmina Czechowice-Dziedzice, miasto Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Bydgoszcz.

 We wtorek, 25 września, sesje II Europejskiego Kongresu MŚP będą odbywały się równolegle na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, w Centrum Informacji Naukowej  i Bibliotece Akademickiej oraz Gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wiodącym tematem będzie nowoczesne zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach.

 Państwa uwadze polecamy szczególnie:

 - Godz. 9.00-10.30 - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Aula nr 5 - Sesja plenarna: Zarządzanie strategiczne, podczas której poznamy odpowiedzi na następujące pytania: Czy możliwe jest planowanie działalności firmy czy raczej firmą rządzi rynek? W jaki sposób rozwijać firmę w oparciu o innowacyjne modele biznesowe? Jak nowe technologie wpływają na zarządzanie? W jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa powinny odpowiedzieć na zmiany społeczne i środowiskowe?
 Wśród zaproszonych gości sesji są:
 o Bożena Lubińska - Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 o Jacek Krawczyk - Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 o Włodzimierz Bogucki - Partner i Przewodniczący Rady Nadzorczej w firmie memes.pl
 o David Butter - Konsultant ds. Międzynarodowej Strategii Biznesowej, Facylitator i Trener
 o Dr Witold Jankowski - Redaktor Naczelny Business Harvard Review
 o Tadeusz Szkudlarski - Prezes Zarządu Lotos Czechowice S.A.
 o Dariusz Woźniak - doradca biznesowy WYG International, trener

 Moderator: Roman Młodkowski - Redaktor Naczelny TVN CNBC

 - Godz. 10:30 - Pawilon przy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, ul. Bankowa 11 a - Uroczyste otwarcie II Targów Usług i Produktów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw BIZNES EXPO z udziałem: Olgierda Dziekońskiego - Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Bożeny Lublińskiej Kasprzak
 - Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorstw, Tadeusza Donocika - Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 - Godz. 11:00-13:00 - Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - Sesja warsztatowa: Europa - Chiny, podczas której eksperci odpowiedzą na  następujące pytania: Jakie są możliwości współpracy gospodarczej oraz wymiany handlowej między Europą a Chinami? Czy Polska na tle państw europejskich jest atrakcyjnym partnerem dla Hong Kongu? Jakie chińskie branże i sektory są atrakcyjne dla polskich importerów i eksporterów?

Zaproszeni eksperci:
 o Buscher Lore - Dyrektor HKTDC na Europę
 o Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 o Marian Nocoń - Prezes Zarządu Accons
 o Maciej Wilk - Dyrektor HKTDC na Polskę

 Połączenie za pomocą telemostu z Hong Kongiem:
 o Anna Adasiewicz- Prezes Polskiej Izby Gospodarczej w Hong Kongu
 o Przemysław Janke- Konsul Generalny, Konsulat Generalny RP w Hong Kongu
 o Andrzej Pieczonka - I Radca, Konsulat Generalny RP w Szanghaju
 o Chris Cheung - Dyrektor EU SME Centre w Pekinie - Eurochambre
 o Filip Ziółek - Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej w Hong Kongu

 Moderator: Jacek Strzelecki - dziennikarz

REKLAMA

 

źródło: Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA