II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw we wrześniu Katowicach

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw we wrześniu Katowicach

Katowice
graviteo
REKLAMA

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw będzie jednym z największych spotkań biznesowych adresowanych do sektora MŚP w Europie Środkowo-Wschodniej.

W ramach tegorocznej edycji Kongresu, zaplanowano 50 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 250 prelegentów z Polski i z zagranicy, a liczba uczestników szacowana jest na 3500.

Kongres to wydarzenie niezwykle ważne zarówno dla gospodarki polskiej, jak i europejskiej. Tegoroczna edycja Kongresu zyskała patronat honorowy Pana José Manuela Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz Pana Martina Schulza, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Ponadto Kongres może się również poszczycić patronatem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. Organizatorem Kongresu jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajową Izbą Gospodarczą.    
   
Pracom Komitetu Honorowego przewodzi prof. Jerzy Buzek, natomiast pracami Rady Programowej kieruje Janusz Steinhoff - Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Celem Kongresu jest zdiagnozowanie obecnego stanu sektora MŚP w Polsce oraz wytyczenie nowych kierunków jego rozwoju. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, jako główny organizator Kongresu, postawiła sobie za cel zwrócenie uwagi na małe
i średnie przedsiębiorstwa w procesie budowania innowacyjnej i dynamicznej gospodarki.

I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowany w październiku 2011 roku, zgromadził na 12 sesjach tematycznych i 30 panelach dyskusyjnych dwadzieścia trzy delegacje zagraniczne, 2,5 tys. uczestników z Polski i zagranicy.

Poprzedni kongres stał się płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych. W panelach dyskusyjnych udział wzięli członkowie polskiego rządu, łącznie z Prezesem Rady Ministrów, Donaldem Tuskiem.

Dwudniowy cykl spotkań przyniósł skierowane do instytucji państwowych krajowych i zagranicznych, samorządów gospodarczych oraz środowisk naukowo - badawczych postulaty zawierające proponowane kierunki rozwoju MŚP, bariery, jakie napotykają przedsiębiorcy oraz proponowane zmiany w celu eliminacji trudności, które niwelują szanse, stojące przed polską przedsiębiorczością.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA