Europa nie ma czasu na błędy

Europa nie ma czasu na błędy

Katowice
graviteo
REKLAMA

Bronisław Komorowski, Waldemar Pawlak, Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka i Jerzy Buzek, a także reprezentanci rządu i najwyższe władze województwa śląskiego - Europejski Kongres Gospodarczy 2012 rozpoczęty.

Przez trzy kolejne dni w Katowicach najważniejsze postaci polskiej i europejskiej sceny naukowej, biznesowej i politycznej będą debatować nad kształtem europejskiej gospodarki. Liczne debaty, spotkania, wydarzenia towarzyszące, w których weźmie udział około sześć tys. gości z całego globu sprawią, że już po raz czwarty stolica Górnego Śląska stanie się gospodarczym centrum Europy. Trwa IV Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress - EEC).

 

Wypowiedzi uczestników uroczystej inauguracji największej imprezy biznesowej Europy Środkowej:


Bronisław Komorowski
, Prezydent RP:

- Europa nie ma czasu na błędy i życie złudzeniami. Bez wzrostu będzie chylić się do upadku. Bogactwa wystarczy jej jeszcze na lata, ale nie zmieni to faktu, że świat będzie miał nowe bieguny wzrostu. (...) Tymczasem agenda wzrostu Europy złożona jest, niestety, tylko z haseł, a nie szczegółowych rozwiązań. Liczę, że Europejski Kongres Gospodarczy właśnie je podsunie. Poprawa konkurencyjności polskiej i europejskiej gospodarki to droga do dobrobytu i warunek powodzenia projektu europejskiego. Europa musi utrzymać swoją konkurencyjność przy zachowaniu otwartości na światową gospodarkę. Konkurencyjność gospodarki to także fundament silnego, siłą swych obywateli, państwa.


Waldemar Pawlak
, Wicepremier, Minister Gospodarki:

- Strefa euro była marzeniem o jednolitym obszarze, który ochroni przed ryzykiem. Teraz warto się zastanowić, czy nie wrócić do koncepcji waluty rozliczeniowej opartej na koszyku europejskich walut narodowych. To koncepcja ugruntowana na palecie światowych finansów. Polski sukces to w pewnej mierze skutek tego, że nasza waluta zamortyzowała kryzysowe uderzenie. Słaby złoty sprawił, że towary były eksportowane, a praca pozostała w kraju.


Janusz Lewandowski
, Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego:

- Obecnie państwa zajmują swoje pozycje. Miejmy nadzieję, że w maju rozpoczną się negocjacje dotyczące przyszłości. Przez 50 lat Unia rosła. Natomiast rok 2013 będzie przełomowym. Od roku 2013 liczba urzędników unijnych stopniowo będzie malała. Mamy dziś nowy typ uzasadnień dla wydatków europejskich. To wydatki inwestycyjne, a budżet europejski ze swej natury jest inwestycyjny. Nie można szukać bodźców rozwojowych Europy poprzez powiększanie zadłużenia. Natomiast wszędzie tam, gdzie nie ma mowy o zadłużaniu, środki powinny być inwestowane. W Polsce 52 proc. wszystkich inwestycji nieprywatnych, to inwestycje współfinansowane przez budżet europejski. Bez tego zasilania unijnego zamarłby nam pejzaż inwestycyjny. Polska zasługuje na markę kraju, który zamierza się rozwijać, budować i remontować.


Barbara Kudrycka
, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

- Znajdujemy się w czasach ogromnego przełomu w polskiej nauce. Dlatego już w 2010 roku osiągnęliśmy średnią unijną ze środków publicznych, jeżeli chodzi o badania i rozwój. Za 2011 rok średnią unijną możemy przekroczyć. Już zakontraktowaliśmy z określonych programów 18 mld 600 mln zł na nowe inwestycje w sferze badań i rozwoju, w tym na nowe laboratoria badawcze. Inwestujemy przede wszystkim w badania z zakresu nauk technicznych, chodzi tu o kwotę 7 mld zł. Inwestujemy również w biblioteki, w komputery dużej mocy. Dzięki tym inwestycjom mamy do czynienia ze znakomitą poprawą jakości badań. (...) Pracowaliśmy podczas naszej prezydencji m.in. nad tym, by różne źródła finansowania były realizowane w zbliżonych do siebie procedurach. Podobieństwo w korzystaniu z różnych źródeł wsparcia umożliwi lepsze wykorzystanie dostępnych środków. Bardzo ważne jest stworzenie kultury innowacyjnej przedsiębiorczości poprzez lepszą współpracę uczelni wyższych z biznesem.


Jerzy Buzek
, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001:

- Dzisiaj odpowiadamy na pytanie, w jaki sposób przezwyciężyć największe trudności, przed którymi stoi Europa w dobie kryzysu. Tegoroczny Kongres ma przed sobą wielkie zadanie. Chcemy zapytać, w jaki sposób to, co udawało się Polsce przez ostatnie dwadzieścia lat - rozwój i reformy gospodarcze można przełożyć na większą skalę? W jaki sposób zaradzić problemom Europy? Jak skonstruować i wprowadzić w życie budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020?


###

REKLAMA

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress - EEC) w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej, trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem najważniejszych osobistości świata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii.
Podczas EEC 2011, w 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzyszących wzięło udział około 6000 gości z Polski i z zagranicy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy, tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.


Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2012 -
www.eecpoland.eu


Zapraszamy również:

Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice

Twitter: https://twitter.com/EECKatowice

Blip: http://eeckatowice.blip.pl/

Pinterest: http://pinterest.com/eecpoland/

Youtube:http://www.youtube.com/user/eecpoland

Wirtualne biuro prasowe:http://media.eecpoland.eu/

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA