DODAJ

Coraz więcej mieszkań bez piecyków gazowych

Przemysł / Kraków
Coraz więcej mieszkań bez
Damian Daraż
2016-06-28 21:10:42
Mieszkańcy budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej
„Bieżanów Nowy” pozbędą się gazowych piecyków podgrzewających wodę.
Centralna ciepła woda pojawi się w kolejnych 3,5 tys. mieszkań w
Krakowie. W poniedziałek podpisano umowę w tej sprawie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieżanów Nowy” jest już trzecią spółdzielnią, która przystąpiła w tym
roku do programu kompleksowej likwidacji piecyków gazowych. W sumie
prace modernizacyjne prowadzone są w tej chwili w dziesięciu
spółdzielniach, a w jednej – SM „Na Kozłówce” – zostały już w całości
zakończone. Stan zaawansowania realizacji prac to obecnie około 16%.


Końcowe terminy realizacji znacząco różnią się od siebie. Projekt który startuje w Bieżanowie obejmie 35 budynków
mieszkalnych z 3521 lokalami.

Program zakłada współpracę między Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki
Cieplnej SA w Krakowie, EDF Polska SA oddział nr 1 w Krakowie, CEZ
Skawina SA i instytucjami zainteresowanymi zmianą systemu podgrzewania
wody.

Co to jest ciepło systemowe?
Ciepło systemowe to produkt w postaci energii cieplnej dostarczany przez
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie za pośrednictwem sieci
ciepłowniczej lub lokalnych kotłowni gazowych i węglowych, który
charakteryzuje się:


bezpieczeństwem – dzięki wytwarzaniu ciepła systemowego w oddaleniu od lokali mieszkalnych eliminuje się między innymi niebezpieczeństwo zaczadzenia się, zatrucia ,ulatniającym się gazem niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu
oraz inne niebezpieczeństwa związane z eksploatacją urządzeń
grzewczych. Wszystko dlatego, że źródło wytwarzania ciepła i urządzenia
sterujące (kontrolujące temperaturę, ciśnienie itp.) znajdują się poza
miejscem przebywania użytkowników ciepła.
Dane są zaś
zatrważające. Każdego roku z powodu zatrucia czadem (tlenkiem węgla)
oraz zatrucia ulatniającym się gazem, traci życie co najmniej
kilkadziesiąt osób. Bardzo często wynika to z niewłaściwej eksploatacji
przewodów kominowych w budynkach i znajdujących się w nich urządzeń
grzewczych oraz niesprawnych instalacji gazowych.

ochroną zdrowia i środowiska naturalnego – dzięki
oddaleniu źródła ciepła od mieszkań, w których znajdują się użytkownicy
ciepła systemowego oraz zastosowanym technologiom odpylającym, chronimy zdrowie ludzi jak i środowisko naturalne przed tzw. niską emisją.
Niska emisja może powodować choroby układu krążenia wywołane
niedotlenieniem, zmniejszenie odporności układu oddechowego i zwiększoną
zachorowalność na choroby związane z układem oddechowym, alergie, bóle
głowy, bezsenność, a także ryzyko występowania nowotworów. Niska emisja
wpływa także na otaczające nas środowisko naturalne poprzez zatrucie
gleby, niszczenie roślinności, zwiększenie ilości trujących substancji w
warzywach i owocach.

komfortem i wygodą – z ciepła systemowego można korzystać w każdej chwili i o każdej porze roku.
To odbiorca decyduje kiedy uruchomi ogrzewanie oraz jaka temperatura
będzie w budynku oraz w każdym jego pomieszczeniu (mieszkaniu). Wszystko bez jakichkolwiek działań związanych z obsługą urządzeń grzewczych.

Ciepło Systemowe codziennie ogrzewa pond 15 mln Polaków. To całkowicie
bezpieczny produkt, zapewniający ciepło i ciepłą wodę, dostarczany do
budynków przez systemy miejskie. Zapewnia ono konkurencyjne cenowo
ogrzewanie w pracy i w domu, które nie wymagają praktycznie żadnego
zaangażowanie ze strony użytkownika. Ciepło Systemowe to bezobsługowe,
ekonomiczne ogrzewanie dostępne przez cały rok.