DODAJ

DW-550 w Chełmnie czeka remont

kujawsko-pomorskie
DW-550 w Chełmnie czeka
RynekInfrastruktury
2014-09-03 16:04:56

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, starosta chełmiński i burmistrz Chełmna podpisali list intencyjny w sprawie modernizacji przez samorząd województwa drogi wojewódzkiej nr 550 na odcinku przebiegającym przez Chełmno oraz Brzozowo.


 


Po zakończeniu modernizacji trasa zostanie przejęta przez samorządy lokalne. Z kolei urząd marszałkowski przejmie odpowiedzialność za utrzymanie obwodnicy Chełmna, z którą łączy się odcinek DW-550 przeznaczony do modernizacji (od skrzyżowani ulicy Toruńskiej z 22 Stycznia do połączenia z obwodnicą).


 


Prace remontowe na drodze wojewódzkiej nr 550 będą finansowane ze środków samorządu województwa i obejmą 2,4-kilometrowy odcinek trasy. Inwestycja zakłada wymianę nawierzchni, kompleksową modernizację chodników na całej długości, wykonanie odwodnienia, umocnienie skarp i instalację oświetlenia.


 


Prace powinny się zakończyć najpóźniej we wrześniu 2015 roku. – Zależy nam na realizacji inwestycji w wysokim standardzie. Chcemy, by infrastruktura, która tu powstanie, odpowiadała lokalnym priorytetom i poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców – mówi marszałek Piotr Całbecki.


 


W liście intencyjnym wspomniano również o wymianie dróg między województwem a samorządami lokalnymi. Powiat chełmiński i miasto Chełmno wyrażają w nim wolę przejęcia wyremontowanej przez województwo DW-550. Władze miasta przejmą 4,5-kilometrowy odcinek w ramach swoich granic administracyjnych, natomiast władze powiatu przejmą odcinek o długości 450 m do skrzyżowania z obwodnicą.


 


Samorząd województwa zgodził się na przejęcie odpowiedzialności za południową obwodnicę Chełmna, która zostanie zaliczona do dróg wojewódzkich. Stanie się to możliwe po zakończeniu remontu i przeprowadzeniu procedur związanych ze zmianą kategorii dróg.