DODAJ

DW-558 czeka odnowa

kujawsko-pomorskie
DW-558 czeka odnowa
RynekInfrastruktury
2014-08-08 11:04:27

W sierpniu rozpoczną się prace związane z odnową drogi wojewódzkiej nr 558 przebiegającej przez miejscowość Wielgie w powiecie lipnowskim. Na początku powstanie kanalizacja deszczowa, a do końca czerwca 2015 roku chodniki i nowa nawierzchnia jezdni.


 


Odnowa DW-558 to jedno z większych przedsięwzięć realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2014 roku. Plac budowy przekazano już wykonawcy. Na 1,5-kilometrowym odcinku wybudowana zostanie między innymi kanalizacja deszczowa, która poprawi odwodnienie trasy.


 


W drugim etapie prac zostaną dobudowane chodniki poza centrum miejscowości, wymienione zostanie też oznakowanie pionowe. – Dobudowane będą także parkingi. Na koniec na trasie wymalowane zostanie nowe oznakowanie poziome – wyjaśnia Mirosław Kielnik, dyrektor ZDW w Bydgoszczy.


 


Przy wjeździe do miejscowości Wielgie zaprojektowano wyspę spowalniającą ruch. Z kolei na ulicy Starowiejskiej dobudowane zostaną dwie nowe zatoki autobusowe. Przewidziano też budowę nowych miejsc parkingowych na modernizowanym odcinku DW-558.


 


Koszt tych prac to 4,3 mln zł, a wykona je Strabag. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki zagwarantowaniu przez samorząd województwa dodatkowych środków na modernizację dróg w kwocie ponad 63 mln zł. Zadanie będzie dofinansowane w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.