S5 za cztery lata, S10 za sześć

S5 za cztery lata, S10 za sześć

kujawsko-pomorskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedź w sprawie zaawansowania i postępów przygotowań do realizacji inwestycji drogowych: dróg ekspresowych S5 (Nowe Marzy – Cotoń) i S10 (Stryszek – Lubicz) oraz dróg krajowych DK-15 i DK-25.

 

Jeżeli chodzi o drogę S5, to bydgoski oddział GDDKiA dysponuje decyzją środowiskową dla S5 na terenie całego województwa. W chwili obecnej trwają prace nad dokończeniem koncepcji programowej. Uzgodnienie koncepcji przez oddział ma nastąpić do 31 maja tego roku, z kolei do sierpnia powinna to uczynić centrala.


Na 28 lutego 2015 roku zaplanowano ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu i robót. Umowa z wykonawcą mogłaby zostać podpisana 15 sierpnia 2014 roku i wówczas rozpoczęłyby się prace. W lutym 2015 zostałby ogłoszony przetarg na nadzór na inwestycją, a umowa zostałaby podpisana w lipcu. Prace budowlane powinny się zakończyć do 15 sierpnia 2017 roku.

 

REKLAMA
Jeżeli chodzi o drogę ekspresową S10, ogłoszenie przetargu mogłoby nastąpić 30 sierpnia 2015 roku, a podpisanie umowy z wykonawcą projektu i robót 28 lutego następnego roku. Prace ruszyłyby w lutym 2017 roku, a inwestycja byłaby gotowa w lutym 2019 roku.


GDDKiA poinformowała, że jest gotowa do realizacji obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15. Generalna Dyrekcja posiada zezwolenie na realizację inwestycji drogowej a także kompletną dokumentację dla powyższej inwestycji. Obecnie na ukończeniu jest proces wykupu gruntów. W przypadku obwodnicy Inowrocławia budowa mogłaby ruszyć jeszcze w drugiej połowie tego roku. Oddział GDDKiA w Bydgoszczy posiada już decyzję ZRID dla inwestycji.


W zakresie planowanej rozbudowy DK-15 i DK-25 GDDKiA informuje, że sporządzenie harmonogramu prac przygotowawczych dla inwestycji polegającej na przebudowie (rozbudowie) drogi krajowej nr 15 czy drogi nr 25 na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego wymagałoby sprecyzowania zakresu inwestycji (przede wszystkim : klasa drogi, parametry drogi, liczba jezdni + ewentualne obwodnice). Na chwilę obecną GDDKiA w Bydgoszczy nie posiada planów dotyczących realizacji tych inwestycji.


GDDKiA informuje, że nadal czeka na przyznanie funduszy europejskich i budżetowych dla poszczególnych inwestycji drogowych w ramach rządowego planu budowy dróg krajowych na lata 2014-2020. Po zatwierdzeniu powyższego planu zapadną konkretne decyzje, które z inwestycji będą mogły zostać zrealizowane w kolejnych latach ( m.in.: obwodnice, DK-15, S10).


Generalna Dyrekcja zapewnia, że w trakcie planowania i realizacji wszystkich inwestycji drogowych planowane są zadania mające na celu wyprowadzenie ruchu samochodowego/tranzytowego poza tereny miejskie. GDDKiA w Bydgoszczy zgodnie z posiadanymi kompetencjami realizuje również obowiązki w zakresie ciągłego monitoringu administrowanej sieci drogowej w celu eliminacji ewentualnych zagrożeń i utrzymania infrastruktury drogowej w najwyższym standardzie.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA