DODAJ

Na rynku hipotek i inwestycji ciągle bardzo dobrze, pomimo kryzysu

Na rynku hipotek i
pr@zarowkamarketing.pl
2011-11-18 16:00:07

Z wyników zebranych przez Związek Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) wynika, że popyt na produkty hipoteczne i inwestycyjne jest wciąż bardzo wysoki. Wartość kredytów hipotecznych udzielonych w III kwartale za pośrednictwem ZFDF wyniosła ponad 4,42 mld PLN.

Bardzo dobre wyniki doradcy osiągnęli również w sektorze inwestycji. Wartość sprzedanych produktów inwestycyjnych wyniosła ponad 2,6 mld PLN i była o ponad 31% wyższa niż w II kwartale.


 


 


Na rynku hipotek wciąż bardzo dobrze


 


Mimo zawirowań w gospodarce i wprowadzania ograniczeń w przydzielaniu kredytów hipotecznych, wartość udzielonych w III kwartale przez 13 firm członkowskich ZFDF (bez DK Notus) wyniosła aż 4,42 mld PLN. W sumie, w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2011 roku doradcy udzielili kredytów hipotecznych na łączną kwotę 12,94 mld PLN.


 


Krzysztof Barembruch, Prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, A-Z Finanse: Wyniki prezentowane przez członków ZFDF dowodzą, że wbrew różnym trudnościom i zmiennemu otoczeniu, firmy zrzeszone w ZFDF wciąż bardzo dobrze sobie radzą. Mimo wprowadzenia rekomendacji T i ograniczeń w programie Rodzina na Swoim, wyniki za III kwartał prezentują się nadal bardzo dobrze. Najbliższe miesiące powinny przynieść utrzymanie się podobnego poziomu.
Piotr Morawiec, ZFDF, Wiceprezes Zarządu Doradcy 24: Miesiące minionego kwartału na rynku kredytów hipotecznych wydają się okresem stabilizacji. Wobec wszechobecnych doniesień o możliwości wystąpienia kryzysu, wielu klientów wstrzymuje się z decyzją o zakupie mieszkania i zaciągnięciu dużego zobowiązania finansowego. Nie bez wpływu na decyzje potencjalnych kredytobiorców pozostają znaczne wahania naszej waluty, choć odsetek kredytów mieszkaniowych w złotówkach to dziś jedynie około 20% udzielanego portfela. Rynek kredytów hipotecznych pozostaje niezmiennie obszarem o dużym potencjale. W III kwartale łączny stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych osiągnie poziom bliski 300 mld złotych, a liczba czynnych umów przekroczy 1,6 mln. Mimo tego stosunek zadłużenia z tytułu wspomnianych kredytów do produkcji PKB naszego kraju nadal znacznie odbiega od średniej w Unii Europejskiej. Wielu uczestników rynku, w tym pośredników finansowych, ma tego świadomość i planuje wziąć czynny udział w rozwijającym się obszarze biznesu.


 


Aleksandra Łukaszewicz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZFDF, prezes HB Doradcy Finansowi: Na rynku kredytów hipotecznych miało miejsce kilka istotnych ruchów. Przede wszystkim odczuwalne są sierpniowe zmiany w programie „Rodzina na swoim”, które spowodowały spadek dostępności mieszkań. W związku z tym, we wrześniu zaobserwowaliśmy mniejszą liczbę transakcji objętych tym programem niż w poprzednich miesiącach. Wśród banków widać narastającą niechęć do kredytów walutowych. Oferta we franku szwajcarskim jest już mocno ograniczona, a odsetek udzielanych w tej walucie kredytów znikomy. W przypadku kredytów udzielanych w euro można mówić o zaostrzaniu polityki. Symptomem tego zjawiska jest wycofywanie się gracza z najatrakcyjniejszą dotychczas ofertą na rynku z oferowania w ogóle kredytów walutowych. O kilka punktów bazowych wzrósł WIBOR, ale zrekompensowały to obniżki marż kredytów w złotych. W efekcie, obecnie na rynku jest kilka instytucji z marżą poniżej 1%. Jest to dobry moment do refinansowania kredytów w złotych sprzed kilku lat, kiedy oferta była znacznie gorsza. Pomimo tych zmian, wśród gospodarstw domowych nadal zauważamy chęć realizowania potrzeb mieszkaniowych.


 


Tabela 1: Wartość kredytów hipotecznych udzielonych za pośrednictwem firm zrzeszonych w Związku Firm Doradztwa Finansowego w III kwartale 2011 roku (w mln PLN).
Wartość wypłaconych KREDYTÓW HIPOTECZNYCH      w III kwartale 2011 roku (w mln PLN)Lp.Nazwa firmyI kwartałII kwartałIII kwartałI, II i III kwartał 2011 r.1Open Finance1812,0001808,0001749,0005369,0002Expander520,000687,000678,0001885,0003Home Broker447,415535,472562,6361545,5234Aspiro S.A.340,000426,000406,7201172,7205Money Expert252,300324,710319,700896,7106Powszechny Dom Kredytowy S.A.257,240274,249257,187788,6767Doradcy 24148,500177,300164,812490,6128Gold Finance82,619108,470110,788301,8779Grupa A-Z Finanse91,50096,100106,400294,00010Credit House Polska47,74041,30050,966140,00611Real Finance17,00021,00018,00056,000Razem:4 016,3144 499,6014 424,20912 940,124 Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego


 


 


Znacznie lepiej w inwestycjach


 


Równie dobre nastroje panują w sektorze inwestycji. Ich wartość wzrosła o ponad 31% w stosunku do II kwartału i w konsekwencji wyniosła 2,66 mld PLN. Łącznie w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. dziewięć firm członkowskich ZFDF sprzedało produkty inwestycyjne za łączną sumę 12,94 mld PLN.


 


Maciej Kossowski, członek Zarządu Związku Firm Doradztwa Finansowego, Prezes Wealth Solutions: Wzrost inwestycji w ostatnim kwartale to wynik bardzo dużych przecen na rynkach kapitałowych. W sierpniu i we wrześniu mieliśmy do czynienia z dużymi spadkami cen akcji, które sprawiły, że zakupy na giełdzie stały się niezmiernie atrakcyjną formą inwestowania środków. Z obawy przed wahaniami na parkiecie, Polacy chętnie inwestują swoje środki w instrumenty o bezpiecznym charakterze, np. obligacje, bony skarbowe czy fundusze inwestycyjne lokujące swoje środki w tych aktywach. Spora część inwestorów z myślą o uzyskaniu ponadprzeciętnych stóp zwrotu umieszcza swoje środki w produktach alternatywnych. Bardzo dobrym przykładem takich inwestycji jest rynek win, który oprócz możliwości uzyskania wysokiego zysku, jest dość bezpiecznym instrumentem inwestycyjnym, odpornym na zawirowania gospodarek światowych. Przypuszczam, że ostatni kwartał 2011 przyniesie kolejne wzrosty na rynku inwestycji, gdyż jak pokazuje historia, ostatnie dwa miesiące roku to na giełdach czas silnych wzrostów. Zatem pewnie wiele osób będzie chciało wykorzystać ten okres do pomnożenia swoich środków.


 


Tabela 2: Wartość produktów inwestycyjnych sprzedanych za pośrednictwem członków Związku Firm Doradztwa Finansowego w III kwartale 2011 roku (w mln PLN).
Wartość wypłaconych PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH    w  III kwartale 2011 roku (w mln PLN)Lp.Nazwa firmyI kwartałII kwartałIII kwartałI, II i III kwartał 2011 r.1Open Finance1574,0001708,0002576,0005858,0002Home Broker32,32433,30138,592104,2173Wealth Solutions39,51839,0615,76584,3444Expander20,00020,00016,00056,0005Real Finance13,00014,00017,00044,0006Grupa A-Z Finanse10,1007,3005,30022,7007Gold Finance2,6381,5401,0205,1988Money Expert1,3000,9000,5002,7009Doradcy 240,5001,0000,7002,200Razem:1 693,3801 825,1022 660,8776 179,359Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego


 


Dane sprzedażowe ZFDF z poprzednich kwartałów dostępne są pod adresem: www.zwiazek-doradcow.org.