DODAJ

Kierowcy na Podkarpaciu pojadą nowym odcinkiem A4

Drogi i mosty / podkarpackie
Kierowcy na Podkarpaciu pojadą
graviteo
2013-05-28 12:24:03
27 maja 2013 roku Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję zezwalającą na oddanie do ruchu wybudowanego przez Budimex 25,6- kilometrowego odcinka autostrady A4 z Jarosławia (węzeł Jarosław Zachód) do Radymna (węzeł Przemyśl).

W pierwszej kolejności zostanie oddany do ruchu 18-kilometrowy odcinek od węzła Jarosław Wschód (okolice Pawłosiowa) do węzła Przemyśl (skrzyżowanie z DK77, okolice Radymna). Natomiast oddanie do ruchu odcinka od węzła. Jarosław Zachód do węzła Jarosław Wschód uzależnione jest od zakończenia budowy węzła Jarosław Zachód realizowanego przez innego wykonawcę.

Autostrada A4 w liczbach:

o powierzchnia autostrady - 427 ha,
o długość odcinka - 25,655 km,
o drogi dojazdowe - 38 km,
o roboty ziemne:  wykop - 4,5 mln m3 (ok. 2 tys. kursów dziennie), - nasyp - 4,3 mln m3,
o nawierzchnia bitumiczna: 500 tys. ton (ok. 20 tys. kursów),
o podbudowa z kruszywa: 900 tys. ton (30 tys. kursów, 15 tys. wagonów, ok. 500 pociągów),
o wzmocnienie gruntów - 100 ha,
o liczba kolumn gruntowo - cementowych - 12,5 tys. szt., łączna długość 150 km,
o kolumny powstałe w wyniku dynamicznej wymiany gruntu - 300 tys. ton, tj. 10 tys. kursów,
o wzmocnienia były wykonywane na 25 proc. powierzchni autostrady,
o łączna długość barier stalowych - 60 km,
o zbudowano 23 obiekty mostowe, z czego 13 wiaduktów w ciągu autostrady i 10 wiaduktów drogowych,
o wykonano 19 km pali żelbetowych pod obiekty mostowe,
o wbudowano około 100 tys. m3 betonu na obiektach,
o zamontowano około 14 tys. ton zbrojenia na obiektach,
o najdłuższy obiekt ma 206 m,
o system odwodnienia to łącznie 50 km,
o zbiorniki retencyjne z funkcją ekologiczną - 12 szt.,
o budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej: gazociąg - 8 km, linie energetyczne - 14 km, oświetlenie - 34 km kabli, teletechnika - 35 km kanalizacji SIA (systemu informacji autostradowej).

Umowa z rzeszowskim oddziałem GDDKiA na projekt i budowę 25,6- kilometrowego odcinka autostrady A4, o wartości 794,4 mln zł netto,  została podpisana 29 października 2009 roku.

Prace budowlane na pierwszym odcinku - Jarosław - okolice Pawłosiowa - rozpoczęły się w sierpniu 2010 roku, natomiast na odcinku od Pawłosiowa do Radymna - w październiku 2010 roku.