Otwarto połączenie Rzeszowa z S19 i A4

Otwarto połączenie Rzeszowa z S19 i A4

Rzeszów
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
Droga łącząca miasto Rzeszów z drogą ekspresową S19 i autostradą A4 dziś zostanie oddana do ruchu. Ten 4-kilometrowy łącznik stanowi połączenie podstawowego układu ulic Miasta Rzeszowa od północy z odcinkiem drogi ekspresowej S19 i autostrady A4, co pozytywnie wpłynie na rozwiązania komunikacyjne miasta. Razem, odcinki te stanowią część autostradowej obwodnicy Rzeszowa.
Budowa łącznika realizowana była wspólnie, stosownie wg kompetencji przez Prezydenta Miasta Rzeszowa i Oddziału GDDKiA w Rzeszowie. Zasady współpracy określały zapisy porozumienia ws. budowy drogi łączącej autostradę A4 z drogą krajową nr 4, zawartego w maju 2007r. Realizacja łącznika została podzielona na dwa odcinki realizacyjne. Pierwszy z nich obejmował część miejską (2,62 km) od granic administracyjnych m. Rzeszowa do ronda im. Kuronia będącego częścią północnej obwodnicy miasta odpowiadało Miasto Rzeszów. Drugi zaś część pozamiejską (1,45 km) od granic administracyjnych miasta Rzeszowa do węzła autostradowego Rzeszów Wschód (wiadukt W9) odpowiadała GDDKiA Oddział Rzeszów.
REKLAMA
Inwestycja jest przykładem dobrej współpracy, zarówno podczas prac przygotowawczych jak i w trakcie realizacji, pomiędzy administracją rządową i samorządową. Dzięki temu kierowcy mogą dzisiaj korzystać z nowej, bezpiecznej drogi poprawiającej komfort jazdy oraz oszczędzającej czas w przewozach towarowych i pasażerskich nawet do kilkudziesięciu minut.Nowa droga włączy aglomerację rzeszowską do układu autostrad i dróg ekspresowych łączących miasto Rzeszów z wszystkimi najważniejszymi ośrodkami w kraju. Ułatwi także dotarcie do międzynarodowego portu lotniczego Rzeszów Jasionka. Łącznik pozwoli na wyprowadzenie części ruchu tranzytowego poza centrum miasta co przełoży się na zmniejszenie natężenia ruchu na istniejącej sieci dróg i ulic Rzeszowa, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa. Oddanie do ruchu tego odcinka drogi ma ogromne znaczenie dla kierowców podróżujących z północy kraju drogami DK9 i DK19 w kierunku Ukrainy, a także Bieszczad i Słowacji. Dzięki wybudowanym odcinkom autostrady A4 i drogi ekspresowej S19, a także oddanemu do ruchu łącznikowi, kierowcy mogą, omijając centrum Rzeszowa, włączyć się bezpośrednio do DK4 oraz DK19 i kontynuować podróż na wschód i południe.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA