Powstaną dwa odcinki S19. Przetargi ogłoszone

Powstaną dwa odcinki S19. Przetargi ogłoszone

podkarpackie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
Rzeszowski oddział GDDKiA ogłosił 14 czerwca dwa przetargi na budowę odcinków drogi ekspresowej S19. Rozpoczęcie procedury było możliwe dzięki decyzji rady ministrów, która przyjęła załącznik nr 5 do aktualnego programu budowy dróg. Ogłoszone przetargi dotyczą drogi S19 na odcinku od Stobiernej do Sokołowa Małopolskiego oraz od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe.
Przetarg na S19 Stobierna – Sokołów Małopolski obejmuje wykonanie drogi o przekroju 2+1 i długości 12,5 km. Inwestycja przewiduje budowę obiektów inżynierskich i węzła Sokołów Młp. na drodze wojewódzkiej nr 875. Droga ominie Sokołów od strony wschodniej i połączy się bezpośrednio z odcinkiem s19 ze Stobiernej do Rzeszowa.


Kolejny odcinek o długości 6,3 km będzie biegł od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe. Jest on powiązany z realizowanym obecnie fragmentem S19 Rzeszów Zachód – Świlcza. Zakres prac obejmuje budowę dwujezdniowej i czteropasmowej trasy oraz obiektów inżynierskich i jednego węzła.

 

REKLAMA

Ponadto przebudowana zostanie kolidująca infrastruktura techniczna, powstaną drogi dojazdowe zapewniające połączenia lokalne oraz urządzenia ochrony środowiska. Ten odcinek drogi S19 będzie stanowił kolejną część autostradowej obwodnicy Rzeszowa.


Korytarz drogi krajowej nr 19 jest zaliczany do podstawowego układu komunikacyjnego Polski i stanowić będzie główną trasę komunikacyjną na kierunku północ – południe we wschodniej części kraju. Oba odcinki, na realizację których ogłoszono przetargi będą realizowane w formule „optymalizuj i buduj”.


W drugiej połowie 2013 roku GDDKiA rozpisze kolejne przetargi na budowę odcinków o długości około 480 km. Ogółem w tym roku zostaną ogłoszone postępowania na budowę lub projektowanie i budowę ponad 700 km nowych dróg szybkiego ruchu.


Ogłaszanie postępowań w różnych modelach realizacji (tradycyjnym, projektuj i buduj) ma na celu ułatwienie planowania portfeli zamówień poszczególnym firmom budowlanym poprzez rozłożenie inwestycji w czasie, a także możliwość płynnego przejścia ze starej do nowej perspektywy unijnej.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA