Via Baltica staje się faktem. Będą przetargi na dwa ostatnie odcinki drogi

Via Baltica staje się faktem. Będą przetargi na dwa ostatnie odcinki drogi

Polska
Tomasz  Matejuk
Tomasz Matejuk
REKLAMA
Dwa ostatnie fragmenty drogi S61, domykające przebieg międzynarodowej drogi ekspresowej Via Baltica, zostały właśnie skierowane do przetargu. Dotyczy to odcinków od Ostrowi Mazowieckiej (węzeł Podborze) do Śniadowa i od Śniadowa do węzła Łomża Południe. 
Całość – jak tłumaczą przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – pozwoli w ciągu kolejnych lat na połączenie Łomży, Ełku, Suwałk oraz Litwy z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce i całej Europie.

Prawie 190 km w przetargach

Ogłoszenie przetargu najpierw trafi do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, a potem, w pierwszych dniach maja, pojawi się na stronach GDDKiA. W ten sposób cała droga ekspresowa S61, czyli łącznie niespełna 190 km (nie licząc gotowej części obwodnicy Augustowa i budowanej już obwodnicy Suwałk), będzie objęta postępowaniem przetargowym. Nieograniczonym na terenie województw podlaskiego i mazowieckiego (poza odcinkiem do gr. państwa w Budzisku) oraz dwuetapowym w województwie warmińsko-mazurskim (Szczuczyn – Ełk – Raczki). Przejście do drugiego etapu przetargu dla tych odcinków o długości 63 km nastąpi w najbliższych miesiącach.

Kryteria przetargowe

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty oprócz kryterium ceny (o wartości do 60%), stosowane będą także kryteria jakościowe (łącznie o maksymalnej wartości 40%).
GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy, a minimalny termin realizacji wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Cała droga ekspresowa S61 przewidziana jest do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Po nowym śladzie

Inwestycja ma być realizowana w systemie Projektuj i Buduj. Zgoda na przetarg obejmuje dwa odcinki o łącznej długości prawie 36,5 km
REKLAMA
Zaprojektowano je w zupełnie nowym przebiegu, w pobliżu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 677 Ostrów Mazowiecka – Łomża. Jak na całej S61, także i na tych fragmentach powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pasy awaryjne i pas rozdziału. Droga będzie miała nawierzchnię z betonu cementowego oraz będzie przygotowana pod obciążenia 115 kN/oś. 
Realizację inwestycji obecnie planuje się w latach 2018-2021.. Na odcinku Ostrów Mazowiecka – Śniadowo o długości 19,4 km przewidziane są dwa węzły (Podborze i Komorowo), a na odcinku Śniadowo – Łomża Południe o długości 16,99 km – jeden (Śniadowo).


Dzieje się na S61

W tym roku ruszyły także prace budowlane na obwodnicy Suwałk w ciągu trasy via Baltica. Inwestycja z etapu projektowania przeszła w fazę "realizacji w terenie". Do wiosny 2019 r. ma powstać wokół miasta prawie 13 km drogi S61, mającej się połączyć z ekspresowym fragmentem wybudowanej w latach 2011-2014 obwodnicy Augustowa.
Z kolei sąsiedni odcinek S61 Suwałki – Budzisko o długości 24,2 km doczekał się już rozstrzygnięcia przetargu. Wkrótce planowane jest podpisanie umowy.
W tym roku ogłoszone też zostały przetargi na pozostałe, podlaskie odcinki S61. Na początku lutego odcinki od węzła Kolno aż do Szczuczyna oraz pod koniec marca cała obwodnica Łomży.
Z kolei 3 kwietnia tego roku GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę drugiej jezdni (6,5 km) obwodnicy Szczuczyna.
*****

Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi, a Europą Zachodnią. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego, została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T. 
Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku. Dotychczas w ramach polskiej części trasy powstały odcinki S8: Radzymin – Wyszków i obwodnica Ostrowi Mazowieckiej oraz S61: obwodnica Stawisk, obwodnica Szczuczyna, obwodnica Augustowa.
Obecnie w budowie, obok obwodnicy Suwałk, są odcinki: S8 Marki – Radzymin o długości 15,4 km, którego ukończenie jest planowane w listopadzie 2017 r. oraz Wyszków – początek obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej o długości 29,1 km. Oddanie do ruchu tego odcinka planowane w lipcu 2018 r.
Źródło: materiały prasowe

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA