Obwodnice Gorzowa i Międzyrzecza zyskają drugie jezdnie

Obwodnice Gorzowa i Międzyrzecza zyskają drugie jezdnie

lubuskie
REKLAMA
GDDKiA w Zielonej Górze ogłosiła dwa przetargi na budowę drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego i Międzyrzecza. Obie trasy stanowią odcinki drogi ekspresowej S3 i będą to kolejne po dwóch odcinkach S7 ekspresówki pozycje z załącznika nr 5 do aktualnego programu budowy dróg, które doczekały się obiecywanych przetargów.

Pierwsze zamówienie obejmuje budowę prawej jezdni zachodniej obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego o długości 11,6 km. Obwodnica łączy realizowany odcinek S3 Szczecin – Gorzów z budowanym fragmentem Gorzów – Międzyrzec Północ. Projektowana jezdnia biegnie równolegle do wybudowanej nitki obwodnicy.


Jezdnia lewa wraz z obiektami, obiekty nad obwodnicą i przepusty zostały wybudowane w poprzednich etapach, dodatkowo zamiast przepustu w ciągu ul. Stalowej należy wybudować kładkę pieszo-rowerową w ciągu ulicy Małyszyńskiej.

 

Na wybudowanie prawie 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej wybrany wykonawca będzie miał nie więcej niż 25 miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający przyjął jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty cenę (90 procent), gwarancję (5 procent) oraz termin realizacji zamówienia (5 procent).

 

Kolejny przetarg dotyczy budowy drugiej nitki obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3, a jej długość wyniesie około 6,37 km. Obwodnica miasta przebiega przez tereny leżące w obrębach miast Międzyrzecz, Święto Wojciech oraz Nietoperek.
REKLAMA

Planowana inwestycja polega na budowie zachodniej (prawej) jezdni drogi, dostosowaniu jej parametrów do wymogów drogi ekspresowej oraz połączenia projektowanego odcinka: od strony północnej z budowanym dwujezdniowym odcinkiem Gorzów Wielkopolski – węzeł Międzyrzecz Północ oraz od strony południowej z budowanym dwujezdniowym odcinek węzeł Międzyrzecz Południe – węzeł Sulechów.


Dodatkowo, planuje się wybudowanie węzła w miejscu przecięcia drogi ekspresowej z drogą wojewódzką nr 137 (węzeł Międzyrzecz Zachód). Jezdnia lewa wraz z obiektami, obiekty nad obwodnicą i przepusty zostały wybudowane w poprzednim etapie.

 

Również w przypadku obwodnicy Międzyrzecza, termin wykonania zadania to 25 miesięcy. GDDKiA stosuje w przetargu te same kryteria, co w poprzednim. Jeżeli chodzi o wadium, jego wysokość dla tej inwestycji wynosi 4,5 mln zł.


W obu postępowaniach, oferty należy składać do 8 lipca tego roku w oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze.

Nie są to ostatnie przetargi drogowe, jakie GDDKiA ogłosi w tym miesiącu. Minister transportu zapowiada, że tylko w czerwcu zostanie ogłoszone 18 postępowań. Wczoraj rada ministrów zatwierdziła zmiany do aktualnego programu budowy dróg krajowych, co umożliwia ogłoszenie około 50 postępowań na drogi ekspresowe o długości ponad 700 km i wartości przekraczającej 35 mld zł.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA