A4: Budimex dokończy autostradową obwodnicę Rzeszowa

A4: Budimex dokończy autostradową obwodnicę Rzeszowa

Rzeszów
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
Budimex złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym dotyczącym kontynuacji budowy autostrady A4 węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Rzeszów Centralny, a jej wartość to 183,970 mln zł, złożona. Kolejnym etapem będzie kontrola całego postępowania przetargowego przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

GDDKiA na dokończenie budowy tego 4-kilometrowego odcinka A4 przeznaczyła ponad 221 mln zł. Najkorzystniejsza oferta jest więc o prawie 40 mln zł niższa.


Nowy wykonawca będzie miał 14 miesięcy na dokończnie budowy tego odcinka A4. Do wykonania pozostała część nasypów, warstwy konstrukcyjne nawierzchni, dokończenie prac przy Obwodzie Utrzymania Autostrady i węźle autostradowym Rzeszów Zachód oraz prace wykończeniowe.

REKLAMA


Pod koniec maja 2012 roku GDDKiA zdecydowała o odstąpieniu od umowy na budowę odcinka autostrady A4 będącego częścią tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Dotychczasowy wykonawca tej inwestycji - polsko-indyjskie konsorcjum firm Radko, Autostrada Wschodnia oraz Punj Lloyd Ltd z Indii, wykazywała brak płynności finansowej.


W ciągu 23 miesięcy trwania kontraktu wykonawca zrealizował zaledwie 49 procent zakresu finansowego umowy, podczas gdy czas trwania kontraktu był pierwotnie określony na 18 miesięcy. Termin ten przedłużany w wyniku uznanych roszczeń wykonawcy, minął 11 lutego 2012 roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA