Jazda Autostradową Obwodnicą Wrocławia i autostradą A4 będzie bezpieczniejsza i wygodniejszaźródło: GDDKiA

Jazda Autostradową Obwodnicą Wrocławia i autostradą A4 będzie bezpieczniejsza i wygodniejsza

REKLAMA
Już wkrótce poruszanie się autostradą A4 i Autostradową Obwodnicą Wrocławia (AOW) ma być bezpieczniejsze i wygodniejsze dla kierowców. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) planuje wdrożyć na tych dwóch najważniejszych drogach w regionie system ITS. Ma być gotowy do końca 2022 roku.
Zainstalowanie systemu i nowoczesnych urządzeń ma pozwolić na dynamicznie zarządzanie ruchem drogowym poprzez chociażby sterowanie prędkością i pasami ruchu, wykrywanie zdarzeń czy też sterowanie sygnalizacjami świetlnymi na A4 i AOW.Obie drogi mają zostać wyposażone w nowoczesne urządzenia na bieżąco monitorujące warunki ruchu drogowego i jego zmiany. Oprócz tego w czasie podróży kierowcy będą otrzymywali istotne informacje o warunkach na drodze.
fot. grzybson
Realizacja całej inwestycji będzie możliwa dzięki podpisaniu przez GDDKiA umowy na Regionalny Projekt Wdrożeniowy w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I. Dolnośląski i opolski odcinek autostrady A4 oraz Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 zostaną wyposażone w jednolity, zintegrowany inteligentny system teleinformatyczny, umożliwiający uruchomienie usług ITS na autostradowych odcinkach w regionie.
– Przedmiotem projektu KSZRD jest budowa i wdrożenie systemu centralnego umożliwiającego dynamiczne zarządzanie ruchem na najważniejszych korytarzach transportowych zarządzanych przez GDDKiA. Naszym celem jest wdrożenie wraz z pozostałymi regionalnymi projektami wdrożeniowymi (RPW Katowice, RPW Gdańsk, RPW Łódź) elementów zarządzania ruchem na wybranych drogach krajowych o długości ok. 1100 km oraz ich integracja z systemem centralnym tworzonym w ramach realizacji Centralnego Projektu Wdrożeniowego, na który umowę podpisaliśmy 5 maja bieżącego roku – informuje GDDKiA.
Podpisana kilka dni temu umowa na RPW dla autostrady A4 i AOW A8 jest pierwszą z czterech umów, jakie GDDKiA podpisze w ramach Regionalnych Projektów Wdrożeniowych. Obejmuje ona dolnośląski i opolski odcinek autostrady A4 od węzła Wrocław Południe aż do granicy z województwem śląskim oraz Autostradową Obwodnicę Wrocławia A8 (AOW A8).
REKLAMA
– Podpisany z konsorcjum firm Wasko (lider) i Trax Elektronik (partner) kontrakt zobowiązuje wykonawcę nie tylko do wdrożenia systemu, ale również do świadczenie usług wsparcia i utrzymania przez 5 lat. Wdrażanie systemu będzie realizowane etapowo. W pierwszej kolejności wykonawca opracuje kompleksowy projekt przebudowy i modernizacji Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) na Widawie (Wrocław) oraz projekt wdrożenia Systemu Zarządzania Ruchem. W następnym etapie wykonawca wykona roboty budowlane w CZR i wyposaży go w niezbędne urządzenia oraz wdroży poszczególne elementy systemu, w szczególności moduły wdrożeniowe rozproszone wraz z infrastrukturą sprzętową w pasie drogowym oraz rozwiązania ICT dla CZR. Przeprowadzi także szkolenia dla użytkowników systemu – zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
fot. grzybson

W ramach podpisanej umowy część dolnośląskiego i cały opolski odcinek A4 oraz Autostradowa Obwodnica Wrocławia A8 mają zostać wyposażone w nowoczesne urządzenia na bieżąco monitorujące warunki ruchu drogowego i jego zmiany.
– To pozwoli na dynamiczne zarządzanie ruchem poprzez chociażby sterowanie prędkością i pasami ruchu, wykrywanie zdarzeń czy też sterowanie koordynowanymi sygnalizacjami świetlnymi. Dodatkowo w czasie podróży przekazywane będą kierowcom istotne informacje, m.in. o warunkach ruchu i czasach podróży, o zdarzeniach na drodze, warunkach atmosferycznych czy objazdach. To wszystko przełoży się przede wszystkim na wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży – podkreślają drogowcy.
Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 166,6 mln złotych, a integracja systemu z systemem centralnym planowana jest do końca 2022 roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA