Budimex dokończy budowę 4- kilometrowego odcinka A4

Budimex dokończy budowę 4- kilometrowego odcinka A4

podkarpackie
graviteo
REKLAMA
1 lutego 2013 roku Budimex podpisał z rzeszowskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kontrakt o wartości 149,6 mln zł brutto na kontynuację budowy autostrady A4 na odcinku węzeł Rzeszów Zachodni - Węzeł Rzeszów Centralny.
Prace rozpoczną się po przekazaniu przez zamawiającego placu budowy i po ustąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Na realizację inwestycji Budimex ma 14 miesięcy od dnia podpisania umowy (do 1 kwietnia 2014 roku).
Zakres kontraktu obejmuje kontynuację prac przerwanych przez poprzedniego wykonawcę oraz roboty naprawcze.
Do wykonania pozostały:
- odcinek autostrady o długości 4 km (konstrukcja drogi oraz ułożenie masy bitumicznej),
- dwupoziomowy bezkolizyjny węzeł drogowy z drogą S19,
- przebudowa dróg gminnych przecinających autostradę,
- drogi zbiorcze,
- mosty i wiadukty w ciągu autostrady oraz nad autostradą w ciągu drogi S19 i łącznic,
- przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną autostradą,
- obwód utrzymania autostrady wraz z infrastrukturą.
W pierwszej kolejności wykonywane będą roboty naprawcze na elementach obiektów konstrukcyjnych wiaduktów i w budynku obwodu utrzymania autostrady. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych będą także prowadzone roboty naprawcze na nasypach oraz w miejscach, w których ułożono warstwę bitumiczną.
REKLAMA
Budowa w liczbach:
do wykonania pozostało:
- ok. 71 tys. m. sześc. wykopów
- ok. 740 tys. m. sześc. nasypów
- roboty naprawcze związane z uszkodzeniem skarp - ok. 152 tys. m. sześc.
- roboty naprawcze związane z dogęszczeniem górnych warstw nasypu - ok. 350 tys. m. kw.
- wykonanie warstw z kruszywa łamanego (podbudowy, ulepszone podłoże pod konstrukcją nawierzchni) - ok. 70 tys. m. sześc.
- wykonanie stabilizacji gruntu cementem - ok. 35 tys. m. sześc.
- wykonanie warstw bitumicznych - ok. 99 tys. ton mieszanki
- wykonanie ekranów akustycznych - ok. 5,2 tys. m. kw.
- wykonanie czterech obiektów inżynierskich w ciągu dróg poprzecznych i łącznic
- wykonanie czterech obiektów inżynierskich w ciągu autostrady (dwa mosty autostradowe, jeden wiadukt autostradowy i jedno przejście dla zwierząt).
Budimex jest także wykonawcą sąsiedniego odcinka A4 Rzeszów - Dębica oraz odcinka z Jarosławia do Radymna.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA