DODAJ

Grunty rolne drożeją niemal nieprzerwanie od dwóch dekad!

Polska
Grunty rolne drożeją niemal
Kajtman
2012-12-05 11:54:22

Dane Agencji Nieruchomości Rolnych wskazują, że ceny gruntów rolnych opierają się jakimkolwiek zawirowaniom rynkowym i od dwudziestu lat pozostają w stałym trendzie wzrostowym. Bardzo prawdopodobne, że żadne inny rodzaj nieruchomości nie przyniósł takich stóp wzrostu w długim okresie.Średnia cena wszystkich gruntów sprzedanych przez ANR w III kw. br. wyniosła 20 557 zł/mkw. i była aż o 20% wyższa niż na koniec 2011 r. Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej 300 ha i więcej – 22,7 tys. zł/ha. Natomiast najniższe odnotowano w grupie obszarowej 1–10 ha – 16,1 tys. zł/ha.Z perspektywy dzisiejszych cen trudno uwierzyć, że średnia cena 1 ha gruntów rolnych w 1992 r. wynosiła według danych ANR jedynie 500 zł czyli ponad 40 razy mniej niż obecnie. Średnia roczna stopa wzrostu cen w całym dwudziestoleciu wynosiła 22%, a spadek cen w relacji do poprzedniego roku odnotowano zaledwie dwukrotnie.Dzięki nowelizacji oraz stosownemu rozporządzeniu do ustawy rolnicy indywidualni mogą przy zakupie skorzystać z preferencyjnych zasad nabywania gruntów, a w szczególności z możliwości rozłożenia płatności na atrakcyjne raty. Agencja Nieruchomości Rolnych może zastosować w takim przypadku raty roczne lub półroczne z preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 2% rocznie, a płatność zostanie rozłożona na okres do 15 lat, pod warunkiem, że jeszcze przed zawarciem umowy nabywca wpłaci co najmniej 10% ceny nieruchomości. Rekordowe zainteresowanie przetargami organizowanymi przez Agencję Nieruchomości Rolnych przełożyło się na wzrosty cen transakcyjnych.


 


Grunty rolne nabywane są zarówno przez rolników chcących powiększyć areał swoich upraw jak i przez inwestorów dostrzegających wzrostowy potencjał inwestycji. Dla pierwszej grupy nabywców kluczowa będzie jak najwyższa klasa żyzności gleby, podczas gdy dla drugich taka charakterystyka może oznaczać brak możliwości wyłączenia z produkcji rolnej. Inwestycje w grunty rolne należy oceniać długoterminowo. Zdecydowanie największe zyski przyniesie zakup dużych powierzchni, odrolnienie i podział na mniejsze działki. Pomimo dużego ryzyka i sporego nakładu czasu, udane przekwalifikowanie gruntów może zapewnić wysoki zwrot z inwestycji.


 


 


Emmerson S.A.