DODAJ

Nieruchomości komercyjne pozwoliły zarobić w 2012 r.

Polska
Nieruchomości komercyjne pozwoliły zarobić
Kajtman
2013-04-05 13:18:34

Jak wynika z opublikowanego przez IPD Polska Indeksu Nieruchomości Komercyjnych za ubiegły rok stopa zwrotów z inwestycji w tego rodzaju nieruchomości wyniosła 6,3%. Czy to dużo, czy mało? Który sektor rynku nieruchomości komercyjnych przyniósł największe zyski? Jak Polska prezentuje się na tle innych krajów w regionie?Roczna stopa zwrotów z inwestycji w nieruchomości komercyjne wyliczona przez IPD Polska dla 2012 r. jest zdecydowanie niższa niż analogiczna wartość jaką można było uzyskać inwestując w akcje. Roczna stopa zwrotu indeksu WIG przekroczyła bowiem 26%. W długim okresie to jednak właśnie nieruchomości komercyjne przynosiły wyższe roczne stopy zwrotu.Z poszczególnych sektorów rynku nieruchomości komercyjnych w 2012 r. najwyższa stopa zwrotu dotyczyła nieruchomości handlowych (8,7%). Według autorów indeksu świadczy to o sile rynku detalicznego w Polsce. Nieruchomości biurowe stanowiące blisko 40% przebadanej bazy nieruchomości komercyjnych zanotowały roczną stopę zwrotu na wyraźnie niższym poziomie wynoszącym 4,7%.


 


Porównanie z analogicznymi indeksami dla Czech oraz Węgier wskazuje, iż rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce prezentuje się na ich tle bardzo dobrze. U naszego południowego sąsiada roczna stopa zwrotów z inwestycji w nieruchomości komercyjne wyniosła 4,7%. Tymczasem na Węgrzech odnotowano ujemną stopę zwrotów (-1,9%) na co wpływała utrzymująca się niepewność dotycząca rozwoju sytuacji politycznej i gospodarczej w tym kraju.
Emmerson S.A.