Wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowej w czwartym kwartale ubiegłego roku

Wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowej w czwartym kwartale ubiegłego roku

Kajtman
Kajtman
REKLAMA
Polska najbardziej atrakcyjnym krajem od 2007 r., ale wartość transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowej wyniosła w 2012 r. tylko 3,71 mld euro.
 

Według danych firmy Cushman & Wakefield w czwartym kwartale 2012 r. łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości Europy Środkowej (w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech) wyniosła 1,826 mld euro. To znacznie więcej niż w trzecim kwartale (536 mln euro) i prawie tyle samo, co w tym samym okresie 2007 roku. W 2012 r. zainwestowano łącznie 3,71 mld euro, co stanowi zaledwie 59% rekordowego wolumenu inwestycji w 2011 r. (6,29 mld euro) i ok. 25% więcej niż w 2010 r. 

 

Charles Taylor, Partner w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „Silny wzrost inwestycji w czwartym kwartale, zwłaszcza dzięki dużej aktywności inwestycyjnej w Polsce, nie był w stanie zrównoważyć dość słabych wyników inwestycyjnych całego regionu Europy Środkowej w pierwszych 9 miesiącach roku. W Polsce utrzyma się wysoki wolumen obrotów przy wzroście aktywności na czeskim rynku inwestycyjnym. W 2013 r. wartość transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowej nieznacznie przekroczy ubiegłoroczny poziom, przy czym Polska będzie nadal cieszyć się największym zainteresowaniem inwestorów”.

 

W czwartym kwartale ubiegłego roku wolumen obrotów w Polsce wyniósł 1,63 mld euro, dzięki czemu Polska umocniła swoją dominującą pozycję na mapie inwestycyjnej Europy Środkowej. W 2012 r. zainwestowano w Polsce łącznie 2,8 mld euro, co oznacza ośmioprocentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Z kolei w Czechach wartość transakcji inwestycyjnych w ubiegłym roku wyniosła zaledwie 497 mln euro, co wskazuje na wyraźny spadek inwestycji w stosunku do 2011 r. W porównaniu z poprzednim rokiem wolumen inwestycji w 2012 r. zmniejszył się także w Rumunii i na Węgrzech, odpowiednio do 255 mln euro i 146 mln euro. Natomiast na Słowacji, gdzie w pierwszych 9 miesiącach odnotowano brak aktywności inwestycyjnej, w czwartym kwartale zainwestowano zaledwie 17 mln euro.

 

Największymi transakcjami ubiegłego roku była sprzedaż Złotych Tarasów i Manufaktury, ale na uwagę zasługuje wzrost zainteresowania inwestorów w Europie Środkowej nieruchomościami biurowymi i spadek popularności sektora handlowego. Udział tych dwóch sektorów w wolumenie transakcji inwestycyjnych wyniósł odpowiednio 45% i 37%. Natomiast udział sektora magazynowego w łącznym wolumenie obrotów wzrósł z 8% do 13,8% pomimo spadku wartości inwestycji z poziomu 881 mln euro w 2011 r. do 512 mln euro w 2012 r. Na sektor hotelowy przypadło 4,2% obrotów inwestycyjnych.

 

REKLAMA

Pięć największych transakcji sprzedaży nieruchomości w 2012 r. zawarto w Polsce.


Największe transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej w 2012 r.ObiektNabywcaCena (mln euro)Złote TarasyUnibail-Rodamco475ManufakturaUnion Investment390Warsaw Financial CenterAllianz / Tristan Capital Partners210International Business CenterDeka148Platinium Business ParkAllianz138
Najwięksi inwestorzy w nieruchomości komercyjne w Europie Środkowej w 2012 r.InwestorObiektŁączne inwestycje


 (mln euro)Unibail-RodamcoZłote Tarasy, Warszawa475Union InvestmentManufaktura, Łódź390AllianzWarsaw Financial Center, Warszawa


Platinium Business Park, Warszawa322DekaInternational Business Center, Warszawa


Intercontinental Hotel, Warszawa


City Green, Praga303BlackstoneGaleria Tęcza i Galeria Twierdza (etap II), Polska


Panattoni Portfolio, Polska263HeitmanMarynarska Business Park, Warszawa


Galeria Tarnovia, Tarnów144GriffinPrima Court, Warszawa


Renoma, Wrocław133Proxy FinanceCity Tower, Praga130HinesPrologis Portfolio, Polska117NEPICity Business Center, Rumunia92


 

W 2012 r. inwestorzy niemieccy odzyskali dominującą pozycję na rynku inwestycyjnym Europy Środkowej z 30% udziałem w wolumenie obrotów. Z kolei na podmioty z USA i Francji przypadło odpowiednio 20% i 14% łącznej wartości inwestycji. Natomiast udział inwestorów brytyjskich, którzy dominowali na rynku inwestycyjnym w poprzednim roku, wyniósł w 2012 r. zaledwie 13%.

 

Pomimo dość niskiego poziomu początkowego w dalszym ciągu wzrasta udział w wolumenie inwestycji kapitału krajowego, a wśród aktywnych lokalnych inwestorów należy wymienić CPI, Proxy Finance i CTP (Czechy), Kulczyk Silverstein Properties (Polska) oraz Bea Development i Tatra Asset Management (Słowacja). Na uwagę zasługuje również grecki inwestor Bluehouse Capital, który uczestniczył w 4 transakcjach na Węgrzech i w Czechach.

 

Charles Taylor powiedział: „W 2013 r. wolumen transakcji inwestycyjnych nieznacznie przekroczy poziom ubiegłoroczny, przy utrzymującym się zainteresowaniu najlepszymi nieruchomościami biurowymi i wzroście popularności sektora logistycznego. Wraz z likwidacją funduszy i dążeniem deweloperów do zwiększenia płynności na rynkach wzrośnie podaż aktywów z najwyższej półki. Ponadto dzięki pozyskaniu finansowania pod koniec ubiegłego roku zainteresowanie inwestorów tym regionem może się utrzymać”.

 

Łukasz Lorencki, konsultant z Grupy Rynków Kapitałowych polskiego oddziału Cushman & Wakefield, powiedział: „2012 r. był trzecim rokiem z kolei, w którym odnotowano wzrost wartości transakcji zawieranych na rynku inwestycyjnym. Z wolumenem rzędu 2,8 mld euro, który stanowił 75% wartości wszystkich zawartych transakcji w regionie, polski rynek inwestycyjny podkreślił swoją dominację w Europie Środkowej. Podstawowymi zaletami naszego kraju są relatywnie duże bezpieczeństwo lokowanych środków oraz wysoka płynność rynku w porównaniu z innymi krajami regionu. Dzięki tym zdrowym fundamentom uprzywilejowana pozycja naszego rynku powinna zostać utrzymana w najbliższych latach”.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA