Rosną obroty na rynku nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej – Polska nadal liderem w regioniew

Rosną obroty na rynku nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej – Polska nadal liderem w regioniew

Europa
Kajtman
Kajtman
REKLAMA
Według danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield w drugim kwartale bieżącego roku utrzymał się wysoki poziom aktywności inwestycyjnej na głównych rynkach nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej, tj. w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech. Wartość transakcji inwestycyjnych wyniosła 2,6 mld euro, czyli o 56% więcej niż w pierwszym kwartale. Oznacza to, że wolumen obrotów za ostatnie 12 miesięcy wzrósł do 9,3 mld euro, zbliżając się do rekordowego poziomu z 2007 r.
Tendencja wzrostowa utrzymuje się na wszystkich rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Wzrost aktywności inwestycyjnej dotyczy wszystkich sektorów nieruchomości komercyjnych, co świadczy o dużym zainteresowaniu inwestorów różnymi produktami inwestycyjnymi, które wobec rekordowego popytu na rynkach najmu powinno utrzymać się również w 2017 r. Brexit to gorący temat od miesiąca, ale nie wpłynął w widoczny sposób na ceny nieruchomości ani nie spowodował wstrzymania zawieranych transakcji – powiedział James Chapman, Partner CE, Dział Rynków Kapitałowych w Cushman & Wakefield.
Polska jest nadal najchętniej wybierana przez inwestorów zagranicznych, którzy w drugim kwartale ulokowali tu ponad 1,5 mld euro, co stanowi 59% łącznej wartości transakcji inwestycyjnych przypadających na Europę Środkową. W minionych 12 miesiącach w Polsce zawarto transakcje na 5,4 mld euro – to wynik zbliżony do rekordowego wolumenu na poziomie 5,6 mld euro odnotowanego w okresie 12 miesięcy kończących się w drugim kwartale 2007 r.
Drugie miejsce pod względem aktywności inwestycyjnej w drugim kwartale zajęły Czechy z inwestycjami na poziomie 0,5 mld euro. Oznacza to, że wolumen obrotów w ostatnich 12 miesiącach wzrósł w tym kraju do 1,5 mld euro, ale był niższy od rekordowych z lat 2007 i 2015, w których inwestowano ponad 2 mld euro rocznie.
Na rynku nadal dominują inwestorzy zagraniczni, którzy odpowiadali za ponad 80% kapitału zainwestowanego w regionie w ostatnich 12 miesiącach. Prawie dwie trzecie kapitału pochodzi z trzech krajów: USA (27%), Niemiec (19%) i RPA (18%). W drugim kwartale inwestorzy z RPA zainwestowali ponad 1 mld euro, co wynika z rosnącego zainteresowania rynkami Europy Środkowej, a zwłaszcza Polską, wśród wielu spółek giełdowych z RPA.
REKLAMA
W drugim kwartale 2016 r. wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości handlowych, na które przypadła większość obrotów, wyniosła prawie 1,5 mld euro, a w sektorze biurowym 0,8 mld euro. W minionych 12 miesiącach największym sektorem rynku w ujęciu wartościowym był sektor handlowy, w którym zawarto blisko połowę (48%) ogólnego wolumenu transakcji. Z kolei udział nieruchomości biurowych w łącznej wartości transakcji w tym czasie wyniósł 36%.
Dominującą pozycję na rynku inwestycyjnym miały pozagiełdowe fundusze inwestycyjne, które w drugim kwartale zainwestowały nieco ponad 1 mld euro, co przełożyło się na wzrost łącznego wolumenu ich inwestycji w ostatnich 12 miesiącach do 5,3 mld euro oraz 58-procentowy udział w rynku. Z kolei najbardziej aktywną grupę inwestorów w drugim kwartale 2016 r. stanowiły spółki giełdowe (głównie z RPA), które przeznaczyły na transakcje inwestycyjne ponad 1 mld euro. W ostatnich 12 miesiącach zainwestowały 1,4 mld euro, co dało im 15-procentowy udział w łącznej wartości obrotów.
Lokalny kapitał nadal odgrywa istotną rolę na rynku instytucjonalnym. Dotyczy to przede wszystkim Czech, gdzie stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów pokrywają się ze stopami kapitalizacji dla najbardziej atrakcyjnych nieruchomości w skali całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Stosunkowo nieduży udział Węgier w wolumenie transakcji inwestycyjnych w drugim kwartale (8%) nie odzwierciedla wzrostu aktywności na tym rynku, który wynika z korzystnych wskaźników dotyczących rynku nieruchomości – dodaje Jeff Alson, Partner CE, Dział Rynków Kapitałowych w Cushman & Wakefield.
Największą transakcją dotyczącą pojedynczej nieruchomości w Europie Środkowej w drugim kwartale 2016 r. był zakup należącego do grupy Argo parku handlowego Sibiu Shopping City w Sybinie w Rumunii przez Nepi za 100 mln euro. Z kolei największą transakcją portfelową był zakup portfela nieruchomości z różnych sektorów na terenie Polski od Echo Investment przez fundusz Redefine za 890 mln euro.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA