Wartość transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowej w 2015 r. wyniosła 7,37 mld euro

Wartość transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowej w 2015 r. wyniosła 7,37 mld euro

Europa
Kajtman
Kajtman
REKLAMA
Polska najbardziej atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym.
Według danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield łączna wartość transakcji inwestycyjnych na najważniejszych rynkach nieruchomości komercyjnych Europy Środkowej, tj. w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech, wzrosła w czwartym kwartale 2015 r. do 3,16 mld euro w porównaniu z 1,89 mld euro w trzecim kwartale, czyli do najwyższego poziomu od 2006 r. W całym 2015 r. w regionie Europy Środkowej zainwestowano 7,37 mld euro, tj. nieznacznie więcej niż w 2014 r., w którym wartość transakcji inwestycyjnych wyniosła 7,34 mld euro.
Polska jest nadal najważniejszym celem dla zagranicznego kapitału, o czym świadczy wzrost obrotów z 3,13 mld euro w 2014 r. do ponad 4 mld euro w 2015 r.         
James Chapman, Partner i dyrektor działu rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „Spośród pięciu głównych rynków Europy Środkowej najwięcej zainwestowano w nieruchomości w Polsce. Rekordowa wartość transakcji zawartych na polskim rynku wynosząca 2,44 mld euro stanowi ponad trzy czwarte łącznego wolumenu obrotów, które przypadły na Europę Środkową w czwartym kwartale ubiegłego roku".
Na drugim miejscu znalazły się Czechy z inwestycjami rzędu 1,90 mld euro w 2015 r., co oznacza niewielki spadek w porównaniu z 2014 r. Z kolei na Węgrzech wartość transakcji w ujęciu rocznym wzrosła aż o 31% do 810 mln euro, ale kraj ten zaczynał ze znacznie niższego poziomu. Natomiast na Słowacji i w Rumunii odnotowano spadek aktywności inwestycyjnej odpowiednio o -75% (124 mln euro) i -52% (528 mln euro).
REKLAMA
Aktywność inwestycyjna wzrosła we wszystkich sektorach nieruchomości, zarówno w skali kwartalnej, jak i w stosunku do średniej długoterminowej. Największym zainteresowaniem cieszyły się nieruchomości handlowe, w które zainwestowano w ubiegłym roku 3,63 mld euro (wzrost o 58% w porównaniu z 2014 r.), oraz nieruchomości biurowe z inwestycjami rzędu 2,35 mld euro (spadek o 17% w porównaniu z 2014 r.). Z kolei w sektorze nieruchomości magazynowych wartość transakcji inwestycyjnych wzrosła o 47% w porównaniu do średniej pięcioletniej (1,16 mld euro w 2015 r.).
James Chapman powiedział: „W czwartym kwartale zainwestowano w nieruchomości handlowe aż 1,7 mld euro, co oznacza nowy rekord dla tego sektora. W porównaniu z trzecim kwartałem wolumeny obrotów wzrosły we wszystkich sektorach, przy czym największy popyt odnotowano na nieruchomości handlowe, a w dalszej kolejności na obiekty biurowe i magazynowe”.
Największą transakcją w Europie Środkowej w 2015 r. był zakup większości udziałów w praskim centrum handlowym Palladium Shopping Centre przez Union Investment za ok. 570 mln euro. Z kolei największą transakcją portfelową był zakup portfela nieruchomości handlowych firmy Echo w Polsce przez Griffin Real Estate.
W 2016 r. należy oczekiwać wejścia nowych inwestorów na rynek Europy Środkowej. Perspektywy dla rynku najmu tego regionu należą do najlepszych w Europie, czego nie odzwierciedlają jeszcze stopy kapitalizacji. Wzrost przychodów może być kluczowym czynnikiem definiującym zwrot z inwestycji w krótkiej i średniej perspektywie. Tak dobre dane mają nadal większe znaczenie niż postrzegane zagrożenia wynikające z wyzwań dla światowej gospodarki.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA